Artykuły

Odmiany zbóż ozimych dedykowane na opóźniony termin siewu

Firma Top Farms Nasiona ma do zaoferowania wiele odmian zbóż ozimych, które nadają się na opóźniony wysiew. Bazując na własnych doświadczeniach, polecamy takie odmiany zbóż ozimych jak: znana i ceniona OSTROGA, oraz nowości LG JUTTA i RGT METRONOM – informuje Łukasz Kostyk, dyrektor handlowy Top Farms Agro. Odmiany na opóźniony termin siewu charakteryzują się: dobrymi parametrami krzewienia się, szybkim wzrostem początkowym, silnym systemem korzeniowym i dobrą zimotrwałością. Takie cechy posiadają […]

Czytaj dalej

Lokalne firmy hodowlane – perspektywy

Małe firmy hodowlane pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rynków nasiennych. Takie firmy, poza znajomością lokalnego rynku, gwarantują spełnienie specyficznych żądań odbiorców nasion. Dzięki swoim rozmiarom, mogą również szybko reagować.

Czytaj dalej

Co z jakością materiału siewnego po niesprzyjającym sezonie?

Na jakość materiału siewnego ma wpływ kilka kluczowych czynników. Ogromne znaczenie odgrywa m.in. przebieg pogody w okresie wegetacji oraz warunki siedliskowe. O jakości materiału siewnego w niesprzyjających warunkach decyduje także odmiana, jaką uprawia rolnik oraz rodzaj zastosowanej agrotechniki. Wpływ warunków pogodowych widoczny jest zwłaszcza na tych gorszych stanowiskach.

Czytaj dalej

Jaki jest czas dostawy na zamówiony wcześniej materiał siewny?

Zdrowotność każdej plantacji nasiennej to nie tylko stosowanie zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin przez rolników. To w dużej mierze odpowiednio przygotowany materiał siewny. Kwalifikowany materiał siewny to przede wszystkim wyrównane partie nasion i zdrowe siewki. To również wysoka zdrowotność, oznaczająca mniejsze ryzyko wystąpienia chorób w trakcie wegetacji. Materiał kwalifikowany to także zdecydowanie lepsze parametry jakościowe ziarna.

Czytaj dalej

Polecane odmiany pszenicy z wysoką zdrowotnością

Wybierając odmianę do swojego gospodarstwa rolnik powinien zwrócić uwagę na kilka ważnych cech. Jedną z nich jest przydatność do siewu w lokalnych warunkach środowiskowych. Dalej: odporność na choroby i wyleganie. Lepsza zdrowotność odmian zbóż pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał plonotwórczy, co związane jest m.in. z bardzo dobrą jakością uprawy oraz znakomitym efektem końcowym w postaci wysokich i dobrych jakościowo plonów. Odpowiedni wigor, jak również odporność odmian na stres biotyczny […]

Czytaj dalej

Jaka jest wartość rynku nasion?

Z roku na rok wartość światowego rynku handlu nasionami rośnie, szacuje się że do 2020 roku globalny rynek nasienny będzie wart 92,8 mld USD. Jest to więc ogromny rynek, który osiąga dynamiczne wzrosty. Jak działa rynek nasienny?

Czytaj dalej

Jakie odmiany pszenicy polecane są na kwaśne gleby?

Aby rośliny mogły się prawidłowo rozwijać i osiągać wysokie plony, powinny być uprawiane na glebie o odczynie pH między 5,5-7,0. Kwaśne gleby, to gleby, które wysycone są jonami H+ oraz Al. Odczyn takiej gleby jest niższy od 5,5. Tego typu gleby często mają strukturę zwięzłą i zlewną. Na obszarze naszego kraju gleby kwaśne i bardzo kwaśne zajmują ok. 50% powierzchni, natomiast gleby lekko kwaśne – ok. 30%. Gleby kwaśne są […]

Czytaj dalej

Jakie odmiany pszenicy polecane są na gleby o słabej jakości?

Przy wyborze materiału siewnego szczególną uwagę warto zwrócić na odpowiedni dobór odmiany pod kątem stanowiska glebowego. Firma Top Farms Nasiona posiada w swojej ofercie odmiany zbóż ozimych również na stanowiska słabsze. Materiał siewny firmy Top Farms Nasiona jest sprawdzany oraz badany w warunkach klimatycznych Polski. Dlatego też polecamy rolnikowi nasze odmiany, ponieważ są dokładnie przetestowane na naszych polach i posiadamy szeroką wiedzę na temat ich uprawy.

Czytaj dalej

Raport „Ewolucja rynku nasiennego w Polsce” – dostępny online!

Opracowany przez Top Farms Agro sp. z o.o. raport nasienny „Ewolucja rynku nasiennego w Polsce” zostanie opublikowany w całości na stronie agrofakt.pl w specjalnym cyklu redakcyjnym. Raport został opracowany z okazji dziesięciolecia Top Farms Agro w Polsce i został przedstawiony 10 sierpnia 2018 r. podczas ogólnopolskiej konferencji nasiennej.

Czytaj dalej

Optymalne terminy siewu dla zbóż ozimych

Właściwy termin siewu ma znaczenie nie tylko dla początkowego wzrostu i rozwoju zbóż ozimych, lecz ma również ogromny wpływ na wielkość i jakość plonowania. Jak informuje dyrektor ds. nasiennictwa firmy Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak – „mamy podane oficjalne terminy siewu zbóż ozimych, których powinniśmy przestrzegać. Polska podzielona jest na kilka rejonów pod względem terminów siewu ze względu na długość sezonu wegetacyjnego.”

Czytaj dalej

Co sprawdziło się w czasie ostatniej suszy?

Ostatnie lata pokazują nam, że klimat Polski nieustannie się zmienia. Przy wyborze odmian zbóż, oprócz plonowania, należy zwrócić uwagę na ich odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne, m.in. na pojawiające się coraz częściej w kraju susze, wiosenne przymrozki, wiatry itp. Są odmiany, które doskonale się sprawdzają w takich warunkach. Jak informuje dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – na pewno na okresy suszy w Polsce najlepiej sprawdzają się odmiany ościste, […]

Czytaj dalej

Jakie odmiany sprawdzają się najlepiej w polskich warunkach?

Każda z odmian ma genetycznie zakodowany potencjał plonowania oraz charakterystyczne cechy, które sprawiają, że staje się ona przydatna do uprawy w konkretnym rejonie naszego kraju. Bardzo często rolnicy zadają sobie pytanie, „Które odmiany zbóż ozimych najlepiej przeznaczyć do siewu?”.

Czytaj dalej

Najlepiej zimujące odmiany zbóż na polskie pola

Wybór właściwej odmiany jest jednym z warunków powodzenia całej uprawy. Pszenica z reguły jest zbożem o średniej lub niskiej wrażliwości na niskie temperatury. Dlatego też oprócz dobrej plenności, ogromne znaczenie odgrywa również zimotrwałość. Zimotrwałość to zdolność roślin do przetrwania zimy, a przede wszystkim do niekorzystnych warunków pogodowych panujących w okresie zimowym. To m.in. odporność odmiany na mróz, duże wahania temperatur w ciągu doby oraz obecność śniegu.

Czytaj dalej

Dostępność materiału siewnego w firmie Top Farms Nasiona

Rolnicy powinni spieszyć się z zakupem materiału siewnego. Jak poinformował dyrektor handlowy Łukasz Kostyk – Topowe odmiany już się sprzedały. W tym momencie są jeszcze dostępne w szerokiej sieci dystrybucji 2 duże odmiany, które celowo zasialiśmy w większej ilości, pod potrzeby rolników na opóźnione siewy. Czyli HONDIA i OSTROGA– dwie najważniejsze pszenice, którymi jesteśmy w stanie zadowolić rolników, którzy nie zdążyli z siewami w terminie agrotechnicznym, lub zdecydują się na […]

Czytaj dalej

Dlaczego warto kupić kwalifikowany materiał siewny?

Korzystanie z kwalifikowanego materiału siewnego zapewnia rolnikowi same korzyści. Jak podkreśla dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – kwalifikowany materiał siewny to same korzyści. Po pierwsze dostęp do odmiany, czyli najlepsze, nowe odmiany, które charakteryzują się dużym postępem genetycznym. Drugim bardzo ważnym aspektem jest profesjonalne przygotowanie tego ziarna. I tu mam na myśli przygotowanie po pierwsze polowe, ponieważ wszystkie plantacje w Top Farmsie są zakładane po roślinach dwuliściennych. Nie […]

Czytaj dalej

Jakie mogą być konsekwencje późniejszych siewów?

Termin siewu zbóż ozimych w dużej mierze uzależniony jest od przebiegu pogody. Bardzo często niekorzystne warunki pogodowe lub późno schodzące przedplony powodują, że rolnik zmuszony jest do późniejszego siewu zbóż ozimych. Siew opóźniony o 5-10 dni w stosunku do optymalnych terminów zazwyczaj nie ma większego wpływu na wielkość osiąganych przez zboża plonów. Jednak opóźniony termin siewu zbóż ozimych w dużym stopniu wpływa na intensywność wzrostu roślin oraz wydłuża się czas […]

Czytaj dalej

Do kiedy rolnik powinien zdążyć z siewem?

Termin siewu zbóż jest jednym z ważniejszych czynników agrotechnicznych, które decydują o wielkości i jakości uzyskiwanych przez rolników plonów. Zboża ozime na obszarze naszego kraju nie zawsze mogą zostać wysiane zgodnie z zalecanymi terminami siewu. Oziminy, które np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zostaną wysiane po terminie, mogą mieć problemy ze wschodami. Ponadto do czasu, kiedy wejdą w zimowy spoczynek mogą nie uzyskać właściwego dla nich poziomu rozwoju.

Czytaj dalej