Artykuły

Czym są zboża przewódkowe?

Coraz częściej słyszymy o zbożach przewódkowych. Ale co to jest przewódka? Zboża przewódkowe to odmiany zbóż, które można wysiewać w okresie późnej jesieni.

Czytaj dalej

Struktura firm nasiennych w Polsce

Struktura firm nasiennych w Polsce jest bardzo złożona – obok spółek podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, funkcjonuje hodowla prywatna – krajowa oraz zagraniczna.

Czytaj dalej

Konsekwencje związane z późniejszym siewem ozimin

Późny siew zbóż ozimych niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Może on prowadzić do obniżki plonów. Jednak oprócz zniżki plonu, późny termin siewu może mieć o wiele bardziej dotkliwsze konsekwencje. Jak informuje dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – w drastycznych przypadkach brak odpowiedniej obsady powoduje, że plantacja kwalifikuje się do przeorania, a plantatorzy są narażeni na koszty związane z przesianiem pola.

Czytaj dalej

Odmiany zbóż ozimych dedykowane na opóźniony termin siewu

Firma Top Farms Nasiona ma do zaoferowania wiele odmian zbóż ozimych, które nadają się na opóźniony wysiew. Bazując na własnych doświadczeniach, polecamy takie odmiany zbóż ozimych jak: znana i ceniona OSTROGA, oraz nowości LG JUTTA i RGT METRONOM – informuje Łukasz Kostyk, dyrektor handlowy Top Farms Agro. Odmiany na opóźniony termin siewu charakteryzują się: dobrymi parametrami krzewienia się, szybkim wzrostem początkowym, silnym systemem korzeniowym i dobrą zimotrwałością. Takie cechy posiadają […]

Czytaj dalej

Lokalne firmy hodowlane – perspektywy

Małe firmy hodowlane pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rynków nasiennych. Takie firmy, poza znajomością lokalnego rynku, gwarantują spełnienie specyficznych żądań odbiorców nasion. Dzięki swoim rozmiarom, mogą również szybko reagować.

Czytaj dalej

Co z jakością materiału siewnego po niesprzyjającym sezonie?

Na jakość materiału siewnego ma wpływ kilka kluczowych czynników. Ogromne znaczenie odgrywa m.in. przebieg pogody w okresie wegetacji oraz warunki siedliskowe. O jakości materiału siewnego w niesprzyjających warunkach decyduje także odmiana, jaką uprawia rolnik oraz rodzaj zastosowanej agrotechniki. Wpływ warunków pogodowych widoczny jest zwłaszcza na tych gorszych stanowiskach.

Czytaj dalej

Jaki jest czas dostawy na zamówiony wcześniej materiał siewny?

Zdrowotność każdej plantacji nasiennej to nie tylko stosowanie zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin przez rolników. To w dużej mierze odpowiednio przygotowany materiał siewny. Kwalifikowany materiał siewny to przede wszystkim wyrównane partie nasion i zdrowe siewki. To również wysoka zdrowotność, oznaczająca mniejsze ryzyko wystąpienia chorób w trakcie wegetacji. Materiał kwalifikowany to także zdecydowanie lepsze parametry jakościowe ziarna.

Czytaj dalej

Polecane odmiany pszenicy z wysoką zdrowotnością

Wybierając odmianę do swojego gospodarstwa rolnik powinien zwrócić uwagę na kilka ważnych cech. Jedną z nich jest przydatność do siewu w lokalnych warunkach środowiskowych. Dalej: odporność na choroby i wyleganie. Lepsza zdrowotność odmian zbóż pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał plonotwórczy, co związane jest m.in. z bardzo dobrą jakością uprawy oraz znakomitym efektem końcowym w postaci wysokich i dobrych jakościowo plonów. Odpowiedni wigor, jak również odporność odmian na stres biotyczny […]

Czytaj dalej

Jaka jest wartość rynku nasion?

Z roku na rok wartość światowego rynku handlu nasionami rośnie, szacuje się że do 2020 roku globalny rynek nasienny będzie wart 92,8 mld USD. Jest to więc ogromny rynek, który osiąga dynamiczne wzrosty. Jak działa rynek nasienny?

Czytaj dalej

Jakie odmiany pszenicy polecane są na kwaśne gleby?

Aby rośliny mogły się prawidłowo rozwijać i osiągać wysokie plony, powinny być uprawiane na glebie o odczynie pH między 5,5-7,0. Kwaśne gleby, to gleby, które wysycone są jonami H+ oraz Al. Odczyn takiej gleby jest niższy od 5,5. Tego typu gleby często mają strukturę zwięzłą i zlewną. Na obszarze naszego kraju gleby kwaśne i bardzo kwaśne zajmują ok. 50% powierzchni, natomiast gleby lekko kwaśne – ok. 30%. Gleby kwaśne są […]

Czytaj dalej

Jakie odmiany pszenicy polecane są na gleby o słabej jakości?

Przy wyborze materiału siewnego szczególną uwagę warto zwrócić na odpowiedni dobór odmiany pod kątem stanowiska glebowego. Firma Top Farms Nasiona posiada w swojej ofercie odmiany zbóż ozimych również na stanowiska słabsze. Materiał siewny firmy Top Farms Nasiona jest sprawdzany oraz badany w warunkach klimatycznych Polski. Dlatego też polecamy rolnikowi nasze odmiany, ponieważ są dokładnie przetestowane na naszych polach i posiadamy szeroką wiedzę na temat ich uprawy.

Czytaj dalej

Raport „Ewolucja rynku nasiennego w Polsce” – dostępny online!

Opracowany przez Top Farms Agro sp. z o.o. raport nasienny „Ewolucja rynku nasiennego w Polsce” zostanie opublikowany w całości na stronie agrofakt.pl w specjalnym cyklu redakcyjnym. Raport został opracowany z okazji dziesięciolecia Top Farms Agro w Polsce i został przedstawiony 10 sierpnia 2018 r. podczas ogólnopolskiej konferencji nasiennej.

Czytaj dalej

Optymalne terminy siewu dla zbóż ozimych

Właściwy termin siewu ma znaczenie nie tylko dla początkowego wzrostu i rozwoju zbóż ozimych, lecz ma również ogromny wpływ na wielkość i jakość plonowania. Jak informuje dyrektor ds. nasiennictwa firmy Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak – „mamy podane oficjalne terminy siewu zbóż ozimych, których powinniśmy przestrzegać. Polska podzielona jest na kilka rejonów pod względem terminów siewu ze względu na długość sezonu wegetacyjnego.”

Czytaj dalej

Co sprawdziło się w czasie ostatniej suszy?

Ostatnie lata pokazują nam, że klimat Polski nieustannie się zmienia. Przy wyborze odmian zbóż, oprócz plonowania, należy zwrócić uwagę na ich odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne, m.in. na pojawiające się coraz częściej w kraju susze, wiosenne przymrozki, wiatry itp. Są odmiany, które doskonale się sprawdzają w takich warunkach. Jak informuje dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – na pewno na okresy suszy w Polsce najlepiej sprawdzają się odmiany ościste, […]

Czytaj dalej