Top Farms Nasiona Artykuły Zagrożenia dla ozimin sianych po kukurydzy
18 listopada 2018

Zagrożenia dla ozimin sianych po kukurydzy

Kukurydza uprawiana na ziarno jest gatunkiem późno schodzącym z pola. Decydując się na siew ozimin po kukurydzy należy mieć na uwadze, że ich uprawa nie będzie prosta.

Z czym należy się liczyć?

W przypadku siewu ozimin po kukurydzy warto pamiętać o możliwych zagrożeniach i we właściwym czasie podjąć odpowiednie działania, mające na celu ograniczenie strat w plonach. Jak informuje dyrektor ds. nasiennictwa Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak – Zboża wysiane na stanowiskach po kukurydzy, szczególnie ziarnowej i w systemie uprawy bezorkowej, są wyjątkowo podatne na porażenie chorobami fuzaryjnymi, które pochodzą z resztek pożniwnych.

Fusarium spp. groźnym patogenem zbóż

Uprawa zbóż po kukurydzy obarczona jest pewnym ryzykiem. Siew ozimin po kukurydzy zwiększa ryzyko presji chorób fuzaryjnych. Jak podkreśla Sylwia Krupiak – Obecnie Fusarium spp. uważa się za jednego z najgroźniejszych patogenów zbóż, kukurydzy, ziemniaków, warzyw i innych roślin uprawnych na całym świecie. Grzyby z rodzaju Fusarium spp. wytwarzają liczne metabolity wtórne. Część z nich wykazuje szkodliwe działanie na organizmy ludzkie i zwierzęce. Dużym problemem w uprawie zbóż jest fuzarioza kłosów, która przyczynia się do znacznych strat ilościowych plonu (10-20%) oraz pogorszenia jakości ziarna i jego produktów z powodu zanieczyszczenia mikotoksynami.

Siew ozimin po kukurydzy – pozostałe zagrożenia

Wysiew zbóż po kukurydzy nie jest zbyt korzystny. Siew ozimin po kukurydzy oznacza bowiem dla nich krótszy okres wzrostu, który może spowodować obniżkę plonu, o wiele trudniejsze warunki uprawy oraz słabsze wschody ozimin i ich późniejsze dojrzewanie, z czym wiąże się zwiększenie normy wysiewu.

Dużym problemem w uprawie zbóż jest fuzarioza kłosów, która przyczynia się do znacznych strat ilościowych plonu (10-20%) oraz pogorszenia jakości ziarna i jego produktów z powodu zanieczyszczenia mikotoksynami

Z kolei słabszy rozwój systemu korzeniowego zmniejsza odporność roślin na pojawiające się susze i niedobór składników pokarmowych.

Sposoby ochrony ozimin sianych po kukurydzy

Do podstawowych metod ochrony ozimin sianych po kukurydzy należy właściwy dobór odmiany do uprawy oraz pochodzenie materiału siewnego. Przy wyborze odmian o mniejszej podatności na choroby zwiększa się szansa na porażenie upraw tymi patogenami. W przypadku zakupu materiału siewnego należy wybrać dobrego producenta nasion wysokiej jakości.
Jak informuje dyrektor Sylwia Krupiak – Uproszczenia uprawy (zaniechanie orki), siew bezpośredni lub w mulcz powoduje zwiększenie namnażania się i zarodnikowania chorobotwórczych patogenów na resztkach pożniwnych, które zalegają na powierzchni gleby. Skutecznym sposobem eliminacji porażenia fuzariozami jest przełamywanie płodozmianu zbożowego i kukurydzianego roślinami strączkowymi takimi jak bobik, groch czy łubin. Skuteczne jest też stosowanie tradycyjnego systemu uprawy roli i używanie kwalifikowanego materiału siewnego wolnego od fuzariozy. Nie można zapominać też o zwalczaniu szkodników, które mogą przenosić patogeny chorobotwórcze lub uszkadzać rośliny, przez co ułatwiają infekcje.