Top Farms Nasiona Artykuły Zapiski Top Farmera: Obliczenie normy wysiewu
21 czerwca 2019

Zapiski Top Farmera: Obliczenie normy wysiewu

Stosując wysokiej jakości nasiona można dokładnie określić normę siewu. Precyzyjny siew to, z jednej strony zapewnienie roślinom optymalnych warunków wzrostu, a z drugiej wymierna oszczędność.
Jak obliczyć prawidłową normę wysiewu? Wystarczyć do poniższego wzoru podstawić informacje o zalecanej gęstości siewu i dane z etykiety nasiennej.

1. Gęstość siewu – dane można znaleźć w Poradniku Nasiennym lub na stronie z opisem danej odmiany.
2. Masa tysiąca nasion MTN – informacje z etykiety nasiennej.
3. Zdolność kiełkowania – informacje z etykiety nasiennej.

Zbyt niska norma wysiewu

  • marnotrawienie miejsca na polu
  • większe problemy z chwastami
  • zbyt mała obsada kłosów to niższy plon
  • nadmiar światła przesusza glebę i pobudza chwasty

Zbyt wysoka norma wysiewu

  • konkurencja o składniki pokarmowe i światło
  • rośliny wybujałe, podatniejsze na szkodniki i choroby
  • gorsze rozkrzewienie – niższy plon
  • ryzyko wylegania