Top Farms Nasiona Artykuły Czym są zboża przewódkowe?
2 listopada 2018

Czym są zboża przewódkowe?

siew zbóż przewódkowych

Coraz częściej słyszymy o zbożach przewódkowych. Ale co to jest przewódka? Zboża przewódkowe to odmiany zbóż, które można wysiewać w okresie późnej jesieni.

Cechy zbóż przewódkowych

Przewódki to rośliny, które zawierają gen zimotrwałości. Dlatego też odmiany przewódkowe cechuje dobra zimotrwałość, która pozwala im przetrwać niekorzystne warunki atmosferyczne, jakie panują w okresie zimy. Przewódki plonują lepiej w porównaniu do zbóż wysiewanych wiosną, ponieważ mają szansę lepiej się rozkrzewić i wykorzystać zapasy wody, które pochodzą z zimowych opadów.

Przewódka – co to za odmiana?

Zalicza się do nich pszenicę jarą i pszenżyto jare. Aby można je wysiewać w terminie późnojesiennym, muszą posiadać określoną odporność na wymarzanie. Hodowcy testują wybrane odmiany pod kątem zimotrwałości i udostępniają taką informację dla rolników. Jeśli okaże się, że testowane odmiany wystarczająco dobrze zimują, wówczas odmiana taka może być wysiana w okresie jesiennym jako przewódkowa. Jednakże siew przewódek niesie spore ryzyko ich wymarznięcia w przypadku mroźnej zimy, ale kiedy przetrwają to plony są wyższe w stosunku do wysianych wiosną o 10-15 %. — dyrektor ds. nasiennictwa Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak

Kiedy zdecydować się na siew przewódek?

Bardzo często występujące w okresie jesiennym niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiają wykonanie prac polowych w optymalnym terminie siewu zbóż ozimych. Również w przypadku przedplonów, które późno schodzą z pola nie ma możliwości przeprowadzenia terminowego siewu. Są to najczęściej stanowiska po burakach cukrowych, kukurydzy na ziarno i późne odmiany ziemniaków. Wówczas alternatywą dla siewów wiosennych mogą być odmiany przewódkowe zbóż jarych.

Harenda – szczególnie polecana odmiana zboża przewódkowego

Jedną z odmian przewódkowych polecanych przez firmę Top Farms Nasiona jest pszenica jara Harenda. To odmiana wysoko plonująca o dobrej wartości technologicznej ziarna. Wyróżniają ją: bardzo dobre parametry technologiczne ziarna, wysoka Masa Tysiąca Ziaren- MTZ, duża gęstość w stanie zsypnym i dobre wyrównanie. Cechuje ją również duża tolerancja na zakwaszenie gleb oraz średnie wymagania stanowiskowe. Jest odporna na choroby – zwłaszcza na: choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego oraz septoriozę plew. Jakie jeszcze odmiany możemy uznać za przewódki? Dobrymi odmianami przewódkowymi są również pszenice jare: Tybalt, Arabella, Bombona, Waluta, Ostka Strzelecka i odmiany pszenżyta jarego: Dublet, Nagano oraz Mazur.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj także nasz wpis Czy warto siać przewódki?