Pszenica ozima

Pszenica ozima, czy też pszenica zimowa – jak bywa nazywana, to zboże o wysokich wymaganiach glebowych i wodnych oraz dużych wymaganiach cieplnych. W latach o niekorzystnych warunkach atmosferycznych niewłaściwie dobrane odmiany pszenicy ozimej mogą zareagować spadkiem plonowania. Właściwy wybór dobrej odmiany pszenicy ozimej ma kluczowe znaczenie dla wielkości i jakości plonów. Rozważając, jaką odmianę pszenicy ozimej wybrać, warto zwrócić uwagę na potencjał plonowania danej odmiany. Ważna jest również zdrowotność odmiany. Także i wysoka odporność odmian pszenic na choroby jest ważna przy siewie po kukurydzy i innych zbożach. Pszenica ozima powinna mieć odpowiedni wigor jesienny (dobre krzewienie), co ma znaczenie przy wyborze terminu siewu. Dobre odmiany pszenicy ozimej powinny być odporne na wyleganie. Ważnym kryterium wyboru odmiany pszenicy ozimej jest dynamika związana ze wzrostem zboża. Dobre odmiany pszenicy ozimej powinna wyróżniać wysoka zimotrwałość, mrozoodporność i niska podatność na stres abiotyczny. Wówczas pszenica ozima będzie w znacznie mniejszym stopniu narażona na obniżenie obsady roślin po okresie zimowym. Wysokość roślin to kolejna cecha, jaką powinna wyróżniać się pszenica zimowa. Odmiany powinny mieć odpowiednie parametry jakościowe - w zależności od kierunku uprawy. Właściwie dobrana odmiana pszenicy powinna dobrze plonować na każdym stanowisku.