Top Farms Nasiona Artykuły Kiedy wykonać orkę przedzimową po kukurydzy i burakach?
17 listopada 2018

Kiedy wykonać orkę przedzimową po kukurydzy i burakach?

Przed zbliżającą się zimą bardzo ważne jest właściwe przygotowanie gleby oraz zapewnienie jej odpowiedniego poziomu żyzności. Gleba powinna zostać przygotowana w taki sposób, aby mogła zmagazynować jak największą ilość wody, która w okresie wiosennym potrzebna będzie roślinom do prawidłowego wejścia w okres wiosennej wegetacji.

Znaczenie orki przedzimowej

Orka przedzimowa jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym, którego zadaniem jest m.in. „zaoranie” chwastów, dokładne przykrycie podłożem resztek pożniwnych oraz odwrócenie i pozostawienie gleby w ostrej skibie. Jest to najgłębsza orka. Wykonuje się ją w okresie jesiennym pod rośliny jare.

Kiedy wykonywać orkę przedzimową?

Niezwykle ważny jest termin wykonania orki przedzimowej po roślinach późno schodzących z pola, m.in. po kukurydzy oraz po burakach cukrowych. W praktyce nie ma konkretnego terminu, na który powinno przypaść jej wykonanie. Przed przystąpieniem do niej szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność gleby, gdyż zbyt wilgotne podłoże może doprowadzić do powstania niekorzystnej podeszwy płużnej. Najwcześniej orka przedzimowa po uprawach późno schodzących z pola powinna zostać wykonana na glebach ciężkich. Z kolei w przypadku kukurydzy oraz buraków cukrowych uprawianych na glebach lekkich orka może zostać wykonana w późniejszym terminie – nawet późną jesienią, kiedy podłoże będzie wilgotniejsze.

Orka po kukurydzy

Orka przedzimowa planowana po zbiorach kukurydzy na kiszonkę może być wykonana zaraz po skoszeniu, gdyż rośliny przechodzą przez sieczkarnię, po czym „idą” na pryzmę. Jednak w przypadku zbioru kukurydzy na ziarno warto przez planowaną orką wykonać jeszcze przejazd broną talerzową.

Zabieg ten pozwoli wyeliminować znaczną część populacji omacnicy prosowianki. Talerzowanie można pominąć w momencie, kiedy rolnik dysponuje odpowiednim sprzętem o dużej mocy. W tym przypadku należy liczyć się z konsekwencjami znacznie mniej dokładnego wymieszania materiału. W takiej sytuacji orka przedzimowa daje rolnikowi znacznie lepsze efekty. Ponadto stwarza ona możliwość lepszego zagospodarowania czasem w okresie wczesnej wiosny, kiedy występuje znaczne spiętrzenie prac na polu.

Wykonywanie orki po zbiorach buraków

W przypadku uprawy buraków cukrowych orkę przedzimową można wykonać po wcześniejszym wyrównaniu pola, gdyż ich zbiór wiąże się z możliwością powstania licznych bruzd oraz kolein związanych z licznymi przejazdami kombajnu. Przed orką warto więc w miarę możliwości przeprowadzić zabieg talerzowania z wykorzystaniem np. ciężkiej brony talerzowej.