Top Farms Nasiona Artykuły Zapiski Top Farmera: Wybór materiału siewnego
21 czerwca 2019

Zapiski Top Farmera: Wybór materiału siewnego

Zastosowanie dobrej jakości materiału siewnego daje bezpieczeństwo prowadzenia plantacji, umożliwia uzyskanie wysokich plonów o pożądanych parametrach użytkowo-jakościowych, a w konsekwencji pozwala na osiągnięcie zysków z produkcji rolnej.

Dobry kwalifikat musi spełniać określone kryteria. Biorę pod uwagę tylko:

• odmiany sprawdzone w uprawach towarowych w Polsce,
• nasiona rozmnażane na wielkopowierzchniowych plantacjach, gwarantujących jednolite partie towaru,
• materiał siewny rozmnażany na plantacjach, na których przedplonem są wyłącznie rośliny dwuliścienne,
• ziarno wyselekcjonowane pod względem wyrównania i wysokiego wigoru,
• nasiona, w których stopień pokrycia zaprawą jest sprawdzany i potwierdzany certyfikatem przez niezależne laboratoria,
• materiał siewny dostarczany „na czas” i dostępny bez względu na warunki zewnętrzne,
• producenta nasion, który oferuje wsparcie i doradztwo przez cały rok.