Mieszanki międzyplonowe

Unikalne, sześcioskładnikowe mieszanki międzyplonowe z nasion kwalifikowanych, które poprzez swój bardzo korzystny wpływ na glebę poprawiają warunki do życia (łać. vita) głównych upraw polowych. Opracowane w gospodarstwach Grupy Top Farms gdzie z powodzeniem są uprawiane od wielu lat.W skład mieszanek wchodzi 6 gatunków roślin, które się wzajemnie uzupełniają. Zróżnicowane systemy korzeniowe tych roślin szybko przerastają glebę na dużej miąższości, wiążą ją i wzmacniają. Odcięte w trakcie płytkiej uprawy pożniwnej kapilary nie wyprowadzają wody z głębszych warstw gleby.Zawarte komponenty dają gwarancję wzrostu nawet w trudnych warunkach wilgotnościowych.Podstawowy skład uzupełniany jest innymi roślinami, w zależności od szczególnego przeznaczenia mieszanki.Zalety mieszanek:

  • zabezpieczają glebę przed erozją poprzez mocne związanie korzeniami warstwy ornej,
  • zatrzymują wilgoć w glebie poprzez szybkie jej zacienienie i zmniejszenie parowania,
  • tłumią rozwój i zapobiegają namnażaniu chwastów,
  • uruchamiają składniki pokarmowe /fosfor/ oraz zapewniają przemieszczanie do warstwy ornej składników mineralnych wypłukanych do głębszych warstw gleby dzięki zastosowaniu roślin o bardzo długim systemie korzeniowym - słonecznik,
  • pobierają i magazynują nadmiar azotu, który pozostał w glebie po roślinie uprawianej w plonie głównym, zapobiegając wymywaniu do wód gruntowych,
  • wzbogacają dodatkowo glebę w azot ponieważ w składzie mieszanek są rośliny bobowate wiążące azot z powietrza,
  • wprowadzają bioróżnorodność i przerywają uprawę w monokulturze, dobroczynnie wpływają na rozwój mikroorganizmów glebowych, pielęgnują glebę, działają fitosanitarnie i wspomagają tworzenie próchnicy,
  • spełniają wymóg zazielenienia – EFA, przelicznik 0,3.