Mieszanki międzyplonowe

Unikalne, sześcioskładnikowe mieszanki międzyplonowe z nasion kwalifikowanych, które poprzez swój bardzo korzystny wpływ na glebę poprawiają warunki do życia (łać. vita) głównych upraw polowych. Opracowane w gospodarstwach Grupy Top Farms gdzie z powodzeniem są uprawiane od wielu lat.