Top Farms Nasiona Artykuły Czy warto wykonać orkę przedzimową w warunkach suszy?
22 listopada 2018

Czy warto wykonać orkę przedzimową w warunkach suszy?

Orka przedzimowa jest zabiegiem agrotechnicznym polegającym na pozostawianiu gleby na zimę w ostrej skibie, co prowadzi do nagromadzenia większej ilości wody pochodzącej z roztopów. Orka prowadzi również do poprawy jej żyzności oraz wzrostu pojemności wodnej.

Orka przedzimowa a susza

Stosowanie orki przedzimowej pozwala na właściwe przygotowanie podłoża pod wiosenną uprawę zbóż jarych, ziemniaków, buraków cukrowych oraz roślin motylkowatych. Dzięki niej wzrasta również aktywność biologiczna gleby. Bardzo często jednak w okresie jesiennym rolnicy mają do czynienia z suszą glebową spowodowaną niedostateczną ilością opadów atmosferycznych. Niestety, może ona w znacznym stopniu przeszkodzić w prawidłowym przygotowaniu podłoża na zimę. Wszelkie prace polowe teoretycznie powinny zostać wykonywane w optymalnych warunkach…

Czy warto wykonać orkę przedzimową w okresie suszy?

Problem ten dotyczy głównie rolników, uprawiających rośliny na glebach ciężkich oraz lekkich. W ich przypadku wykonanie orki przedzimowej w warunkach suszy, gdzie podłoże jest w niedostateczny sposób uwilgotnione, jest znacznie utrudnione. Orka wykonywana w warunkach suszy może doprowadzić do nadmiernego rozpylenia i zniszczenia struktury gruzełkowatej gleby. Orka przedzimowa wykonywana na glebach lżejszych przy pojawiających się niedoborach wody jest mniej szkodliwa, gdyż nie powoduje znacznych zmian w strukturze gleby. Pomimo tego może mieć jednak niekorzystny wpływ na podłoże, gdyż powstałe po wykonaniu orki bryły są twarde i w konsekwencji bardzo ciężko je rozbić.

Możliwe skutki wykonania orki przedzimowej w czasie suszy

W przypadku orki przedzimowej w niesprzyjających warunkach duże znaczenie ma również wzrost oporu gleby w trakcie jej wykonywania. Większy opór gleby powoduje większe koszty związane ze wzrostem zużycia paliwa. Orka przedzimowa jest bowiem niezwykle energochłonnym i czasochłonnym zabiegiem. W sytuacji, kiedy rolnik ma do czynienia z suszą, bardzo łatwo jest uszkodzić pług w trakcie wykonywania orki. Dlatego też warto zastanowić się nad możliwością opóźnienia wykonania orki przedzimowej. W tym przypadku pozostaje jedynie śledzenie bieżących prognoz pogody pod kątem poprawy wilgotności gleby po zapowiadanych opadach. Podjęcie właściwej decyzji jest bardzo trudne, jednak pomimo wszystko warto starać się, aby orka przedzimowa została przeprowadzona jeszcze jesienią.