Top Farms Nasiona Artykuły Czy warto siać zboża przewódkowe?
5 listopada 2018

Czy warto siać zboża przewódkowe?

przewódka

O przewódkach mówi się dużo. Siew zbóż przewódkowych budzi coraz większe zainteresowanie wśród rolników. Niekiedy jednak może nieść pewne ryzyko.

Siew zbóż przewódkowych w Polsce

Jak informuje dyrektor ds. nasiennictwa Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak – Przewódki trzeba zasiać w odpowiednim terminie, aby nie wyrosły zbyt bujne przed nadejściem zimy. Zagrożeniem dla siewu zbóż przewódkowych mogą być podobnie, jak dla  zbóż ozimych – wymarznięcia. Największe niebezpieczeństwo wymarznięcia przypada w okresie mroźnych, bezśnieżnych i wietrznych dni. Dlatego, warunkiem dobrego przezimowania jest, wejście roślin w okres zimy w fazie szpilki. Im bardziej będą rozwinięte siewki przed przejściem w stan zimowego spoczynku, tym będzie większe ryzyko ich wymarznięcia.

Korzyści związane z siewem przewódek

Czy warto wysiewać przewódki? Siew zbóż przewódkowych niesie jednak wiele korzyści. Jak dodaje Sylwia Krupiak – Dużą korzyścią jest wczesne ruszenie wegetacji, co wpływa na lepsze rozkrzewienie i uzyskanie optymalnego zagęszczenia łanu. To przekłada się oczywiście na wyższy plon, w stosunku do siewu wiosennego, o około 11,5 t/ha. Zboża wysiewane na wiosnę często są słabo rozkrzewione i rzadkie z powodu braku odpowiedniej ilości opadów i wysokich temperatur. Powoduje to, że rośliny słabo się krzewią, a szybko wybijają w pędy generatywne. Siew zbóż przewódkowych pozwala więc na uzyskanie większych plonów w porównaniu do zbóż sianych wiosną.

Cechy przewódek

W związku z ocieplaniem klimatu – i co za tym idzie, coraz częstszymi wiosennymi suszami – siew odmian przewódkowych wśród rolników staje się coraz popularniejszy. Wszystko za sprawą faktu, że zboża przewódkowe są w znacznie mniejszym stopniu podatne na niedobory wody właśnie w okresie wiosennym. Są one bowiem w stanie wykorzystać dostępne po zimie zapasy wody. Dzięki temu siew zbóż przewódkowych jest korzystny. Odmiany przewódkowe mają również zdolność do szybkiego rozkrzewiania się po okresie zimy. Oprócz tego tworzą wyrównane łany.

Jakie odmiany przewódek wybrać?

Firma Top Farms Nasiona oferuje kilkanaście odmian przewódkowych dostępnych spośród zbóż jarych. Do przykładowych pszenic przewódkowych zaliczyć można odmiany: Harenda, Tybalt, Arabella, Bombona, Waluta, Ostka Strzelecka. W przypadku odmian pszenżyta jako przewódki sprawdzą się idealnie odmiany pszenżyta jarego: Dublet, Nagano, Mazur.

Szczególnie polecaną odmianą przewódkową pszenżyta jarego, jest Dublet. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysoką plennością – również na zakwaszonych glebach. Ziarno wyróżnia się dobrym wyrównaniem oraz niewielką ilością pośladu. Odmianę charakteryzuje również duża odporność na choroby – rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz na fuzariozę kłosów.

Więcej o polecanych odmianach przewódkowych przeczytasz tu.