Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy jest zbożem, które wyróżnia krótszy okres wegetacji w porównaniu do pozostałych gatunków roślin zbożowych. Zboże to wymaga wczesnego terminu siewu. Rośliny jęczmienia ozimego najlepiej rosną w rejonach, w których występują długie i ciepłe okresy jesieni. Odmiany jęczmienia ozimego nie mają dużych wymagań wodnych i nie sprzyjają im nadmierne opady pojawiające się w trakcie sezonu wegetacyjnego. Zbyt duże ilości wody w okresie dojrzewania ziarna zwiększają ryzyko pojawienia się chorób grzybowych. Jęczmień ozimy dobrze sobie radzi z wiosennymi niedoborami wody, gdyż potrafi doskonale wykorzystywać zapasy pochodzące z okresu zimowego. Gatunek ten najlepiej uprawiać na glebach o wysokiej zawartości próchnicy należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego. Jęczmień ozimy bardzo dobrze radzi sobie również na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, pszennego górskiego, zbożowego górskiego i zbożowo-pastewnego mocnego. W przypadku gleb słabszych wielkość i jakość plonów zależy od stosowanej agrotechniki, kultury gleby oraz od wyboru odmiany jęczmienia ozimego. Termin od 12 do 25 września jest optymalnym okresem siewu jęczmienia ozimego. Odmiany wysiane w tym terminie dobrze się krzewią w okresie jesiennym. Należy pamiętać, aby wchodzące siewki zabezpieczyć przed porażeniem wirusami, które przenoszone są przez mszyce. Stabilność plonowania, bardzo dobra zdolność krzewienia oraz zimotrwałość (ogólna tolerancja na przebieg zimy) i mrozoodporność to główne cechy, którymi powinien cechować się jęczmień ozimy. Odmiany o dobrym rozkrzewieniu są w stanie przetrwać zimy z temperaturami do nawet -15°C bez pokrywy śnieżnej oraz temperatury do -25°C w przypadku utrzymującej się pokrywy śnieżnej. Również odporność na choroby (m.in. na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia oraz rynchosporiozę) to ważna cecha, jaką powinien posiadać jęczmień ozimy. Odmiany powinna charakteryzować również wysoka odporność na wyleganie oraz mała podatnośc na obłamywanie kłosów w trakcie omłotu. Cechy te są bardzo ważnym kryterium doboru odmian jęczmienia ozimego pod konkretne stanowisko.