Top Farms Nasiona Artykuły Termin siewu zbóż przewódkowych
12 listopada 2018

Termin siewu zbóż przewódkowych

Bardzo często po zbiorach przedplonów, które późno schodzą z pola, m.in. buraki cukrowe i kukurydza na ziarno, mamy mało czasu na przygotowanie stanowiska pod zasiew zbóż ozimych. Kilkutygodniowe opóźnienie terminu siewu zbóż ozimych może prowadzić do znacznej obniżki plonów. Często również niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie jesiennym nie sprzyjają pracom polowym, mającym na celu prawidłowe przygotowanie gleby pod zasiew ozimin. Wówczas alternatywnym rozwiązaniem dla rolnika może być siew zbóż przewódkowych. Jaki jest optymalny termin siewu przewódek na polu?

Termin siewu przewódek

Zboża przewódkowe wysiewa się w momencie, kiedy na uprawę zbóż ozimych jest już za późno. Duże znaczenie odgrywa właściwy termin siewu przewódek. Jak informuje dyrektor ds. nasiennictwa Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak – W zależności od przebiegu pogody jesienią, przewódki powinno się siać w drugiej połowie listopada. Wysiane ziarno powinno skiełkować w glebie i w tej fazie przezimować do wiosny. Nie powinno przekroczyć fazy szpilki, ponieważ wtedy siewki są bardziej narażone na wymarzanie. Tak więc uprawa zbóż przewódkowych w listopadzie może być opłacalna, ponieważ plony mogą być wyższe nawet o 1,5 tony/ha w stosunku do siewu wiosennego.

Kiedy najlepiej siać przewódki?

Optymalnym terminem siewu przewódek jest późna jesień. Najlepiej wysiewać je w listopadzie lub na początku grudnia.

Zboża przewódkowe mają bowiem największą szansę na właściwe przezimowanie w fazie szpilki (skala BBCH 10). W przypadku korzystnych warunków można je wysiewać również w okresie zimowym. Termin siewu przewódek związany jest z faktem, iż zboża przewódkowe nie wymagają tak długiego okresu jarowizacji, jak zboża ozime. Oprócz tego wyróżnia je większa tolerancja na długość dnia. Przy siewie przewódek warto pamiętać o zwiększeniu normy wysiewu do ok. 10-15% w porównaniu do siewu wiosennego.

Znaczenie terminu siewu dla powodzenia uprawy

Termin siewu zbóż przewódkowych ma ogromne znaczenie dla powodzenia całej uprawy. W przypadku pszenicy jarej przewódkowej oraz pszenżyta jarego przewódkowego należy pamiętać, aby zbóż tych nie wysiewać zbyt wcześnie. Zbyt wczesny termin siewu zbóż przewódkowych może spowodować nadmierny rozwój roślin jeszcze przed nadejściem zimy. Może to doprowadzić do zwiększenia podatności odmian na wymarzanie, zwłaszcza w warunkach silnych mrozów oraz braku pokrywy śnieżnej. Ważna jest również głębokość siewu zbóż przewódkowych. Prawidłowa głębokość siewu przewódek powinna mieścić się w przedziale od 2 do 3 cm. Na glebach mocniejszych i zasobnych sieje się płycej, natomiast na glebach lekkich – siew wykonuje się nieco głębiej.

Dowiedz się też, jakie odmiany sprawdzą się jako przewódki!