Top Farms Nasiona Artykuły Zapiski Top Farmera: Ustalenie terminu siewu
21 czerwca 2019

Zapiski Top Farmera: Ustalenie terminu siewu

Siew to najważniejszy etap uprawy zbóż. Błędy, które można popełnić w tej fazie, są nie do naprawienia, a ich konsekwencje
będziemy odczuwać przez cały sezon. Można więc śmiało powiedzieć, że swój plon budujesz już w momencie siewu!

Jak ustalam termin siewu i dlaczego jest on tak istotny?

Zbyt wczesny siew

Ryzyko:

  • wymarznięcia
  • strzelenia w źdźbło przed zimą
  • porażenia plantacji przez wektory wirusów (lub inaczej przez mszyce i skoczki)
  • konieczności dodatkowej ochrony fungicydowej oraz zastosowania regulatora wzrostu

Zbyt późny siew

Ryzyko:

  • słabego przygotowania do zimy
  • słabszego startu wiosną
  • krótszego okresu krzewienia wiosną, zbyt małej obsady kłosów i w efekcie niższego plonu
  • konieczności dokrzewiania roślin i dodatkowego nawożenia jesiennego N (z uwzględnieniem terminów ustawy o nawożeniu)