Top Farms Nasiona O firmie Jakość Top Farms Nasiona

Jakość Top Farms Nasiona

Top Farms Nasiona, to kwalifikowany materiał siewny produkowany z największą starannością. Po otwarciu worka widać, że w środku znajdują się tylko i wyłącznie nasiona, a ich mocno czerwony kolor aż zachęca do siewu. Jednak piękny wygląd nasion to nie jedyna korzyść jaką otrzymuje rolnik. A zatem co jeszcze?

Zdrowotność nasion

Każdy, kto pracuje w polu spotkał się z chorobami roślin lub problemami ze wschodami. O ich konsekwencjach nawet nie trzeba pisać. Zdrowie plantacji to nie tylko zabiegi chemiczne wykonane przez rolnika. Mało kto zwraca uwagę na to, że nośnikiem chorób może być także materiał siewny. Top Farms Nasiona dba o zdrowotność swoich nasion już w momencie zakładania plantacji nasiennych. Wybierane pod nie są tylko pola po ziemniakach i rzepaku. Nawet nie po kukurydzy. Dzięki temu nie ma ryzyka przeniesienia się chorób z poprzedniej uprawy, w szczególności fuzariozy. Ponadto nasiona bazowe, z których powstaje kwalifikat są zaprawiane dodatkową zaprawą insektycydową. W trakcie wegetacji plantacja zabezpieczana jest dodatkowym zabiegiem chemicznym. Po zbiorze ziarno jest czyszczone na sześciu maszynach skutecznie odrzucających nasiona nienormalne i porażone – o ile takie się jeszcze pojawią. Po czyszczeniu nasiona zaprawiane są wysokiej jakości,  zaprawą chroniącą całą roślinę od kiełkowania poprzez całą wegetację. Poziom zaprawienia roślin jest precyzyjnie regulowany przez porcjową zaprawiarkę i systematycznie kontrolowany w laboratoriach Syngenta. Dopiero tak przygotowane Top Farms Nasiona trafiają do rolnika.

Jak widać, zdrowotność nasion wymaga wielu nakładów pracy. A co z tego ma rolnik?

 • duże, wyrównane partie = prostsza uprawa, niższe koszty
 • zdrowe siewki = równomierne, wyrównane wschody,
 • lepsze kiełkowanie = więcej roślin = wyższy plon,
 • mniejsze ryzyko chorób podczas uprawy,
 • oszczędność na środkach chemicznych,
 • oszczędność pracy (mniej zabiegów to także mniej czasu w polu),
 • lepsze parametry jakościowe ziarna = wyższa cena w skupie.

Czystość nasion

Kto lubi widok zachwaszczonego pola? Albo wiosną pojawiających się na plantacji innych gatunków lub odmian? Chyba nikt. W Top Farms Nasiona, dzięki prowadzeniu plantacji na polach jedynie po ziemniakach i rzepaku, ryzyko pojawienia się niepożądanych gatunków zbóż lub odmian jest praktycznie żadne. Plantacje podlegają restrykcyjnym selekcjom i kwalifikacjom. Maszyny przed siewem, zbiorem i transportem zboża są wnikliwie czyszczone i sprawdzane. W zakładach Top Farms Nasiona podczas pięciostopniowego czyszczenia odrzucane są wszelkie resztki roślin, kamienie, pył a także nasiona chwastów. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu jakim jest sortownik optyczny czy stół grawitacyjny. Tak restrykcyjne czyszczenie sprawia, że w zakładach Top Farms Nasiona zostaje odrzucone nawet do 30% materiału z pola jako poślad. Dzięki temu rolnik kupując Top Farms Nasiona otrzymuje w opakowaniu tylko nasiona danej odmiany – nie chwastów, nie obcych gatunków a już tym bardziej żadnych kamieni, słomy itp. A jakie są tego korzyści?

 • czystość plantacji = brak konieczności wykonywania selekcji = lepszy, jednolity surowiec = wyższa cena w skupie
 • 50 kg nasion = 50 kg nasion a nie 48 kg + 2 kg śmieci i pyłu które nie kiełkują a mogą zepsuć precyzje wysiewu,
 • brak pyłu = odpylenie nasion gwarantuje lepsze pokrycie zaprawą i jej nie oddzzielanie sie od ziarna w opakowaniu czy w trakcie siewu,
 • wzrost plonu wynikający z tak dobrego wyczyszczenia nasion może wynieść nawet do 10%

Wyrównanie nasion

Podczas opisanego wcześniej procesowi czyszczenia nasion w Top Farms Nasiona odrzucane są także zdrowe, kiełkujące nasiona ale zbyt małe, lub zbyt duże. Dzięki jednolitym nasionom siew jest dużo bardziej precyzyjny, a wschody równomierne. Plantacja wówczas składa się tylko z jednolitych i wyrównanych roślin, co znacznie ułatwia jej uprawę, obserwację i prowadzenie zabiegów. A na koniec równomiernie dojrzałe ziarno uzyskuje lepsze parametry i daje wyższy plon.

Jak widać , jakość Top Farms Nasiona to nie tylko cechy odmian, które znamy z katalogów czy forów internetowych. Na jakość nasion bez względu na odmianę składa sie wiele czynników, dających jeszcze więcej korzyści. Czy zatem warto kierować się jedynie odmianą i ceną przy wyborze nasion? A może lepiej zwrócić uwagę na jakość ich przygotowania? Tysiące zadowolonych rolników kupujących corocznie Top Farms Nasiona już odpowiedziało na te pytania.