Top Farms Nasiona Artykuły Sposób na nierównomierne wschody zbóż
26 listopada 2018

Sposób na nierównomierne wschody zbóż

Pomimo, iż wiedza dotycząca siewu zbóż jest duża, to bardzo często pojawiają się praktyczne błędy związane z tym właśnie zagadnieniem. Istnieje kilka sposobów zapobiegania nierównomiernym wschodom zbóż.

Zapobieganie nierównomiernym wschodom zbóż

Jak informuje dyrektor ds. nasiennictwa Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak – Ważna jest prawidłowa uprawa gleby. Jeśli gleba jest zbyt rozpylona, nasiona wpadają na różną głębokość. Kolejny sposób to używanie do siewu kwalifikowanego materiału siewnego dobrej jakości. Duże znaczenie odgrywa prawidłowo zagęszczona gleba w wierzchniej warstwie gleby, gdzie zostają umieszczone ziarna na jednakowej głębokości ok. 2-3 cm.

Przygotowanie gleby i głębokość siewu

Pierwszym krokiem do sukcesu jest właściwe przygotowanie gleby i co za tym idzie – odpowiednia głębokość siewu. Właściwa głębokość siewu zbóż powinna mieścić się w przedziale od 2 do 3 cm. Materiał siewny powinien trafić na warstwę gleby, która jest lekko zagęszczona. W takim podłożu zostaje odbudowana struktura naczyń kapilarnych, dzięki którym woda podsiąka z głębszych warstw gleby. To właśnie dostępność podsiąku ma decydujące znaczenie dla wschodów zbóż w przypadku pojawiającej się suszy.

W przypadku gleb mocniejszych oraz zasobnych w składniki pokarmowe siew zbóż ozimych wykonuje się płycej. Z kolei na glebach lekkich materiał siewny wysiewa się głębiej. Przy siewie zbyt płytkim nasiona mogą nie skiełkować z powodu niedoboru wilgoci lub zostać uszkodzone podczas wykonywania zbiegów herbicydowych. Natomiast w okresie zimy są bardziej narażone na wymarzanie. Również siew zbyt głęboki jest nieprawidłowy. Nasiona wschodzą dłużej, tracą więcej energii aby wydostać się na powierzchnię gleby, z tego powodu siewki są osłabione, przeżółcone, rzadziej rozkrzewione i ze słabszym systemem korzeniowym. Dlatego też warto zwracać szczególną uwagę na głębokość siewu oraz równomierne rozmieszczenie nasion w podłożu ponieważ ma to istotny wpływ na dalszy rozwój plantacji.

Dobór materiału siewnego

Kolejnym krokiem zapewniającym równomierne wschody zbóż jest odpowiedni dobór materiału siewnego. Kwalifikowany materiał siewny pochodzący od znanych producentów zapewnia dobre i jednocześnie wyrównane partie. Zapewnia również znacznie lepsze kiełkowanie siewek oraz równomierne i wyrównane wschody. Lepsze kiełkowanie oznacza z kolei większą obsadę oraz wysokie plony. Wysoka zdrowotność siewek kwalifikowanego materiału siewnego zmniejsza z kolei ryzyko porażenia roślin przez choroby. Odporność zbóż na wyleganie zapewnia optymalny termin siewu oraz zrównoważone nawożenie upraw azotem oraz mikroskładnikami.

Pierwszym krokiem do sukcesu jest właściwe przygotowanie gleby i co za tym idzie – odpowiednia głębokość siewu. Właściwa głębokość siewu zbóż powinna mieścić się w przedziale od 2 do 3 cm.

Prawidłowa obsada zbóż

Ważną rolę odgrywa również prawidłowa obsada roślin zbożowych. Zbyt gęsty siew powoduje słaby rozwój systemu korzeniowego oraz większą podatność na choroby. Oprócz tego rośliny słabiej krzewią się, są bardziej wydelikacone i często wylegają. Wówczas konieczna jest prawidłowa regulacja wzrostu łanu. Wykonana właściwie polega na ograniczeniu procesów związanych z wydłużaniem źdźbeł. Wyleganie zbóż może być także następstwem porażenia roślin przez sprawców groźnych chorób, na co wpływ ma również zbyt gęsty siew. Wyleganie może doprowadzić do obniżki plonów do nawet 40%. Dzięki regulatorom wzrostu możemy ograniczyć wyleganie zbóż oraz dokrzewianie w okresie wczesnowiosennym całego łanu oraz lepsze krzewienia ozimin.

Regulacja wzrostu zbóż

Regulacja wzrostu zbóż przy pomocy substancji chemicznych powoduje ograniczenie wzrostu pędu głównego i jednoczesne wyrównanie pędów bocznych, co znacznie zmniejsza ryzyko wylegania zbóż. Dzięki nim pędy mogą rozwijać się równomiernie, a proces kwitnienia odbywa się w prawidłowy sposób. Celem stosowania regulatorów wzrostu zbóż jest usztywnienie zboża. Wywierają one również korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego zbóż ozimych. Przy wyborze regulatora wzrostu zbóż warto zwrócić uwagę na zawartą w nim substancję aktywną. W przypadku roślin zbożowych najlepiej sprawdzą się środki, które zawierają CCC, trineksapak etylu oraz mepikwat. Regulatorów wzrostu zbóż nie stosuje się przed spodziewanymi przymrozkami, w okresach suszy i na mokre rośliny.

Nawożenie roślin zbożowych

Ważne w kontekście nierównomiernych wschodów zbóż jest również racjonalne nawożenie azotem oraz mikroskładnikami. Nawożenie należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ilości stosownych dawek poszczególnych pierwiastków. Duże znaczenie odgrywa także odczyn gleby. Kwaśny odczyn ma bowiem negatywny wpływ na przyswajalność składników pokarmowych.