Top Farms Nasiona Artykuły Dlaczego zboża żółkną?
30 listopada 2018

Dlaczego zboża żółkną?

W okresie jesiennym oraz zimą rolnicy nie mają możliwości przeciwdziałania zmianom zachodzącym w uprawianych roślinach. Żółknięcie zbóż może być powodowane wieloma czynnikami.

Przyczyny żółknięcia zbóż

Dyrektor ds. nasiennictwa Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak wskazuje, że w tym sezonie jesiennym żółknięcie zbóż może być spowodowane suszą.W wielu rejonach Polski, nadal brak większych opadów deszczu, co przekłada się na rozwój i wygląd roślin, które mają ograniczone możliwości w pobieraniu składników pokarmowych. Innym powodem może być porażenie wirusami, które przenoszone są przez mszyce lub inne uszkodzenia roślin spowodowane przez szkodniki np. śmietka lub ploniarka. Przyczyn żółknięcia zbóż może być wiele. Ich prawidłowa identyfikacja pozwala na podejmowanie decyzji, które mają na celu poprawę kondycji uprawianych zbóż w okresie wiosennym.

Nawożenie, pH gleby i agrofagi…

Do częstych przyczyn, które powodują żółkniecie zbóż zaliczyć można również nieuregulowany odczyn gleby. W celu zdiagnozowania problemu należy pobrać próbkę gleby i przeprowadzić jej analizę pod kątem pH. Ważną przyczyną żółknięcia zbóż może być także niedobór składników pokarmowych takich jak: azot, magnez i siarka. W przypadku dwóch pierwszych pierwiastków niedobory widoczne są przede wszystkim na liściach najstarszych. Z kolei niedobór siarki zaobserwować można na najmłodszych liściach zbóż.

Przyczyn żółknięcia zbóż może być wiele. Ich prawidłowa identyfikacja pozwala na podejmowanie decyzji, które mają na celu poprawę kondycji uprawianych zbóż w okresie wiosennym.

Żółknięcie mogą także wywoływać sprawcy chorób grzybowych. Do najczęstszych chorób porażających zboża zaliczyć można mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, plamistość siatkowatą i choroby podstawy źdźbła, które uszkadzając korzenie uniemożliwiają roślinom pobierania składników pokarmowych.
Przyczyną żółknięcia zbóż mogą być również mszyce, które w sposób pośredni przyczyniają się do zachodzących na roślinach zmianom. Są one bowiem wektorami groźnych chorób wirusowych, których objawy widoczne są najczęściej wczesną wiosną.

Warunki polowe

Również obecność na polu podeszwy płużnej ogranicza wymianę gazową, przez co zboża znacznie gorzej rosną, a ich system korzeniowy jest płytki i słabo rozwinięty. Utrudnia to prawidłowe pobieranie wody wraz ze składnikami pokarmowymi z podłoża. Także niedobory związane z opadami deszczu przekładają się na wygląd i rozwój roślin, które mają ograniczone możliwości związane z właściwym pobieraniem składników pokarmowych. Nie tylko niedobory opadów mogą być przyczyną żółknięcia zbóż. Także pojawiające się na polach zastoiska wodne powstałe w wyniku intensywnych opadów deszczu prowadzą do znacznego nasiąknięcia gleby – co może wpływać niekorzystnie na wygląd zbóż i ich dalszy rozwój.