Top Farms Nasiona Artykuły Do kiedy rolnik powinien zdążyć z siewem?
5 października 2018

Do kiedy rolnik powinien zdążyć z siewem?

Termin siewu zbóż jest jednym z ważniejszych czynników agrotechnicznych, które decydują o wielkości i jakości uzyskiwanych przez rolników plonów. Zboża ozime na obszarze naszego kraju nie zawsze mogą zostać wysiane zgodnie z zalecanymi terminami siewu. Oziminy, które np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zostaną wysiane po terminie, mogą mieć problemy ze wschodami. Ponadto do czasu, kiedy wejdą w zimowy spoczynek mogą nie uzyskać właściwego dla nich poziomu rozwoju.

Przeczytaj: Jakie mogą być konsekwencje późniejszych siewów?

Istotny termin siewu zbóż

Termin siewu ma istotny wpływ na właściwe rozkrzewienie i prawidłowy rozwój roślin. Dobra kondycja roślin od początku, może rokować na dobry plon! Są jednak terminy siewu, których nie powinno się przekraczać. Niekiedy jednak terminy siewu mogą się znacznie przedłużać. Jak podkreśla dyrektor Łukasz Kostyk – siać można do połowy listopada. Są znane przypadki siewów do końca listopada, natomiast każde opóźnienie to zwiększenie normy wysiewu, czyli większe zużycie nasion, a co za tym idzie wyższy koszt i potencjalny spadek plonu.

Siew opóźniony

W przypadku nieznacznie opóźnionych siewów straty związane z wielkością plonów nie powinny być duże. O siewie opóźnionym decydować mogą np. niekorzystne warunki pogodowe, późno schodzący przedplon lub sprawy związane z samą organizacją siewu. Siew zbóż ozimych, opóźniony o ok. 5 do 10 dni w stosunku do terminów optymalnych, może spowodować minimalne straty w plonie. Jednak należy pamiętać o tym, że zboża ozime, wysiane zbyt późno, mogą być bardziej narażone na wymarznięcia. Spowodowane jest to faktem, że rośliny o słabszej kondycji nie będą w stanie zgromadzić odpowiednich ilości substancji odżywczych, które będą im potrzebne do właściwego przezimowania.