Top Farms Nasiona Artykuły Stan uprawy pszenżyta Gringo z 17 maja 2018
17 maja 2018

Stan uprawy pszenżyta Gringo z 17 maja 2018

zdrowy łan gringo

Odmiana: Gringo
Miejsce: województwo lubuskie, powiat gorzowski
Klasa gleby: IV

Pszenżyto ozime Gringo zostało wysiane 23 września 2017 roku w miejscowości Wawrów, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie, znajduje się w fazie rozwojowej BBCH 51, tj. początek fazy kłoszenia.

Zagrożenie chorobami grzybowymi

Szczególnym zagrożeniem dla uprawy są choroby grzybowe, takie jak brunatna plamistość liści, septorioza paskowa liści oraz rdza brunatna. W związku z czym należy wykonać zabiegi ochrony fungicydowej oraz insekcydowej.

Jest to także ostatni moment, aby zastosować trzecią dawkę azotu, tzw. dawkę na kłos.

Zabieg T2

W uprawie pszenżyta ozimego odmiany Gringo przeprowadzono nawożenie azotowe, gdzie suma czystego składnika wyniosła 160 kg N/ha. Wykonano także zabieg T1.

Obecnie, przeprowadzany jest zabieg T2 w połączeniu z zabiegiem insekcydowym.

Łan wolny od chwastów

Jak można zaobserwować na zdjęciach, łan jest wolny od chwastów i chorób. Roślina jest bardzo zdrowa, a jej wysokość wynosi 65-70 cm.

Obserwuj z nami, jak rozwija się Gringo w tym sezonie. Zobacz, jaki był stan tego pszenżyta 24 maja – po zakończeniu kwitnienia.