Top Farms Nasiona Artykuły Najlepiej zimujące odmiany zbóż na polskie pola
8 października 2018

Najlepiej zimujące odmiany zbóż na polskie pola

zimotrwałość

Wybór właściwej odmiany jest jednym z warunków powodzenia całej uprawy. Pszenica z reguły jest zbożem o średniej lub niskiej wrażliwości na niskie temperatury. Dlatego też oprócz dobrej plenności, ogromne znaczenie odgrywa również zimotrwałość. Zimotrwałość to zdolność roślin do przetrwania zimy, a przede wszystkim do niekorzystnych warunków pogodowych panujących w okresie zimowym. To m.in. odporność odmiany na mróz, duże wahania temperatur w ciągu doby oraz obecność śniegu.

Przeczytaj także: Czy można mieć wysoki plon i wysoką zimotrwałość?

Odmiana numer 1!

Jak informuje dyrektor regionalny Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – Ostroga! – to odmiana numer jeden od 10 lat. I to nie tylko na papierze. Ostroga, przez ostatnie 10 lat pokazała, że nie było zimy, której by nie przetrwała. Nawet w 2012 roku, w którym skala wymarznięć była ogromna i dotyczyła powierzchni całego kraju – Ostroga jako jedna z niewielu przeżyła. Jak podkreśla Pan Łukasz – wszystkie odmiany, które Top Farms Agro oferuje, mają wysoką zimotrwałość.

Cechy pszenicy ozimej Ostroga

Ostatnie niekorzystne pod względem pogodowym lata dowiodły, że pszenica ozima Ostroga bardzo dobrze zimuje nawet przy spadkach temperatur poniżej -20°C – przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej. Ostroga oprócz bardzo dobrej zimotrwałości posiada również bardzo dobre parametry jakościowe ziarna. Oprócz tego wysoko i stabilnie plonuje na terenie całej Polski. Cechą charakterystyczną odmiany jest również wysoka odporność na choroby grzybowe. Wyróżnia ją także elastyczność związana z terminem siewu. Ostroga jest również dobrym rozwiązaniem na problemy z dziką zwierzyną.