Top Farms Nasiona Artykuły Czy można mieć wysoki plon i wysoką zimotrwałość?
10 października 2018

Czy można mieć wysoki plon i wysoką zimotrwałość?

zimotrwałość zbóż

Jak informuje dyrektor handlowy Top Farms Polska, Łukasz Kostyk – można mieć, natomiast proszę pamiętać, że nie jest to beczka bez dna. Każda odmiana ma swoiste walory i wymagania.

Przeczytaj także: Jakie odmiany zbóż polecane są w tym sezonie?

Wysoka zimotrwałość zbóż i wysoki plon

Mamy typy francuskie odmian, które mają największy potencjał plonotwórczy, bo potrafią plonować 12-13 ton z hektara. Natomiast często odbywa się to kosztem zimotrwałości, która jest niewystarczająca na polskie warunki. Mamy z kolei polską genetykę, gdzie odmiany nie mają potencjału plonotwórczego na poziomie 10-12 ton, ale mają dobrą zimotrwałość (5 i 6 w skali 9 pkt.). Więc szuka się rozwiązań, aby cechę dobrej zimotrwałości połączyć z wysokim potencjałem plonowania. Nie jest to łatwa sztuka, ponieważ są to cechy ujemnie ze sobą skorelowane: wysoka zimotrwałość -> niższy plon, wysoki potencjał plonowania -> słaba zimotrwałość.

Czynniki wpływające na poziom plonowania zbóż

Na poziom plonowania zbóż i jakość ziarna wpływa zatem wiele czynników. Należy do nich m.in.:

  • jakość materiału kwalifikowanego,
  • zimotrwałość danej odmiany,
  • odporność poszczególnych odmian na choroby grzybowe.

Zimotrwałość zbóż oraz mrozoodporność oznacza zdolność ozimin do przetrwania zimy, dlatego też jest ona niezwykle ważna przy wyborze tej właściwej odmiany. Również odporność na choroby istotnie wpływa na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Dlatego przy wyborze odmiany rolnik powinien brać pod uwagę nie tylko wielkość i stabilność plonowania, lecz również wymienione wcześniej cechy.