Top Farms Nasiona Artykuły Rozłożyć ryzyko...
5 lipca 2022

Rozłożyć ryzyko…

Nigdy nie warto stawiać tylko na jedną odmianę. Chociaż pokusa, żeby wszystko obsiać „liderką plonowania” jest ogromna, to jednak  świadomość, że nie mamy wpływu na wiele czynników stresowych dla roślin jest istotna.

Zawsze w obrębie jednego gatunku należy wysiać kilka odmian, które są:
• sprawdzone w polskich warunkach,
• od renomowanych hodowców,
• o których mam pełną informację co do wymaganego stanowiska, norm i terminów wysiewu czy też wczesności,
• które w 100% spełnią moje oczekiwania co do jakości ziarna czy też ilości słomy

Stosując różne odmiany, zmniejsza się ryzyko:
• wymarznięć – dobierając odmiany o różnych zimotrwałościach,
• strat i kosztów wywołanych chorobami – decydując się na odmiany o różnych odpornościach,
• strat spowodowanych przez suszę lub obfite deszcze – stosując odmiany o różnych terminach siewu i dojrzewania,
• strat wyrządzonych przez zwierzęta – siejąc w zagrożonych miejscach odmiany ościste.

Ryzyka związane z pogodą czy presją chorób dodatkowo można zmniejszyć, stosując wyłącznie nasiona przygotowane zgodnie z Technologią Nasienną Top Farms. Ponadto wysiewając w rozmaitych terminach odmiany różnie dojrzewające, zyskujemy spokój i wygodę prac przez ich rozłożenie w czasie (siew, zabiegi, zbiór).