Mieszanki międzyplonowe TOP VITA ZIEMNIAKI

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Płodozmian: ziemniaki, zbożaSkład: wyka jara, łubin wąskolistny, słonecznik, gryka, rzodkiew oleista, groch
Gęstość siewu

30 kg/ha (1,5 jednostki siewnej)

Duży udział rzodkwi oleistej ma za zadanie zmniejszenie populacji nicieni w glebie. Dodatkowo wraz z innymi roślinami o różnych systemach korzeniowych mieszanka doskonale spulchnia i rozluźnia zwięzłą glebę, czyniąc ją bardziej przyjazną dla rozwoju roślin okopowych. Duży udział roślin bobowatych sprawia, że mieszanka pozostawia dla roślin następczych nawet 40kg N. Mieszanka wykazuje działanie fitosanitarne, a łubin i facelia uruchamiają dla roślin składniki mineralne, zwłaszcza fosfor. Mieszankę najlepiej pozostawić na polu na okres zimowy do przemarznięcia, co chroni glebę przed erozją oraz realizuje Ekoschematy, które stają się obowiązkowe dla rolnika.

 

 

Zadania, które realizują mieszanki TOP VITA:

 • zabezpieczają glebę przed erozją poprzez mocne związanie korzeniami warstwy ornej,
 • zatrzymują wilgoć w glebie poprzez szybkie jej zacienienie i zmniejszenie parowania,
 • tłumią rozwój i zapobiegają namnażaniu chwastów, które są zmuszone do konkurowania z roślinami poplonowymi,
 • uruchamiają składniki pokarmowe /fosfor/ oraz zapewniają przemieszczanie do warstwy ornej składników mineralnych wypłukanych do głębszych warstw gleby dzięki zastosowaniu roślin o bardzo długim systemie korzeniowym – słonecznik,
 • pobierają i magazynują nadmiar azotu, który pozostał w glebie po roślinie uprawianej w plonie głównym, zapobiegając wymywaniu do wód gruntowych,
 • wzbogacają dodatkowo glebę w azot ponieważ w składzie mieszanek są rośliny bobowate wiążące azot
  z powietrza,
 • wprowadzają bioróżnorodność i przerywają uprawę w monokulturze,
 • dobroczynnie wpływają na rozwój mikroorganizmów glebowych. Zastosowane rośliny tworzą przyjazne środowisko dla życia mikroorganizmów i drobnych zwierząt glebowych,
 • pielęgnują glebę, działają fitosanitarnie i wspomagają tworzenie próchnicy,
 • spełniają wymóg zazielenienia – EFA, przelicznik 0,3,
 • zapewniają sprawny wysiew: mieszanki skomponowaliśmy tak, aby ilość wysiewu mieściła się w ilości
  do 20 kg/ha, co pozwoli na szybkie przeprowadzenie operacji siewu w krótkim i napiętym czasie żniwnym
 • gotowe porcje spakowaliśmy w jednostki siewne – 1ha, aby zapobiec rozwarstwieniu w transporcie i zabezpieczyć jak najbardziej równomierny wysiew roślin na polu.