Mieszanki międzyplonowe TOP VITA AZOT

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Płodozmian: zboża, kukurydza, burakiSkład: wyka jara, łubin wąskolistny, słonecznik, facelia, koniczyna, aleksandryjska, groch, owies
Gęstość siewu

60 kg/ha (3 jednostki siewne)

To „własna fabryka azotu” na polu. Dostarcza około 30-50 kg N/ha, dzięki dużej zawartości (72%) nasion roślin bobowatych.  Przy obecnych cenach azotu dochód z tego tytułu pokrywa w całości koszt wysianych w poplonie nasion. Mieszanka tworzy dużą biomasę, zwłaszcza, jeśli ma możliwość długiego okresu wzrostu. Najlepiej pozostawić ją do wiosny jako poplon ozimy. Zastosowany w mieszance bogaty zestaw roślin dodatkowo pielęgnuje glebę, zapewnia bioróżnorodność, uruchamia składniki pokarmowe, szczególnie fosfor, zabezpiecza przed erozją, dobrze pokrywając glebę. Dostarcza dużo materii organicznej do tworzenia próchnicy, wpływając na zwiększenie pojemności wodnej gleby.

Mieszanka zalecana szczególnie pod buraki, kukurydzę, inne rośliny jare oraz zboża

Dla zapewnienia optymalnych wschodów nasion mieszanki najlepiej wysiać na głębokość 2-3 cm.

 

 

Zadania, które realizują mieszanki TOP VITA:

 • zabezpieczają glebę przed erozją poprzez mocne związanie korzeniami warstwy ornej,
 • zatrzymują wilgoć w glebie poprzez szybkie jej zacienienie i zmniejszenie parowania,
 • tłumią rozwój i zapobiegają namnażaniu chwastów, które są zmuszone do konkurowania z roślinami poplonowymi,
 • uruchamiają składniki pokarmowe /fosfor/ oraz zapewniają przemieszczanie do warstwy ornej składników mineralnych wypłukanych do głębszych warstw gleby dzięki zastosowaniu roślin o bardzo długim systemie korzeniowym – słonecznik,
 • pobierają i magazynują nadmiar azotu, który pozostał w glebie po roślinie uprawianej w plonie głównym, zapobiegając wymywaniu do wód gruntowych,
 • wzbogacają dodatkowo glebę w azot ponieważ w składzie mieszanek są rośliny bobowate wiążące azot
  z powietrza,
 • wprowadzają bioróżnorodność i przerywają uprawę w monokulturze,
 • dobroczynnie wpływają na rozwój mikroorganizmów glebowych. Zastosowane rośliny tworzą przyjazne środowisko dla życia mikroorganizmów i drobnych zwierząt glebowych,
 • pielęgnują glebę, działają fitosanitarnie i wspomagają tworzenie próchnicy,
 • spełniają wymóg zazielenienia – EFA, przelicznik 0,3,
 • zapewniają sprawny wysiew: mieszanki skomponowaliśmy tak, aby ilość wysiewu mieściła się w ilości
  do 20 kg/ha, co pozwoli na szybkie przeprowadzenie operacji siewu w krótkim i napiętym czasie żniwnym
 • gotowe porcje spakowaliśmy w jednostki siewne – 1ha, aby zapobiec rozwarstwieniu w transporcie i zabezpieczyć jak najbardziej równomierny wysiew roślin na polu.