Top Farms Nasiona Artykuły Jakie odmiany pszenicy polecane są na kwaśne gleby?
11 października 2018

Jakie odmiany pszenicy polecane są na kwaśne gleby?

kwaśne gleby

Aby rośliny mogły się prawidłowo rozwijać i osiągać wysokie plony, powinny być uprawiane na glebie o odczynie pH między 5,5-7,0. Kwaśne gleby, to gleby, które wysycone są jonami H+ oraz Al. Odczyn takiej gleby jest niższy od 5,5. Tego typu gleby często mają strukturę zwięzłą i zlewną. Na obszarze naszego kraju gleby kwaśne i bardzo kwaśne zajmują ok. 50% powierzchni, natomiast gleby lekko kwaśne – ok. 30%. Gleby kwaśne są podatne na zaskorupienie. Ma to niekorzystny wpływ na stosunki powietrzno-wodne, które mają ogromny wpływają na kiełkowanie i rozwój roślin. W związku z tym część zawartych w podłożu składników pokarmowych może być niedostępna lub trudno dostępna dla upraw zbóż.

Przeczytaj także: Jakie odmiany polecane są na gleby o słabej jakości?

Jakie odmiany warto siać na glebach kwaśnych?

Jak mówi dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – RGT Metronom. To bardzo zdrowa odmiana. Pszenica RGT Metronom to bardzo dobra odmiana pszenicy ozimej polecana praktycznie na każde stanowisko w naszym kraju. Wyróżnia ją przede wszystkim wysoka zdolność do aklimatyzacji również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Odmiana toleruje stanowiska o niskim pH, na których również może osiągać dobre wyniki plonowania. Pszenicę Metronom wyróżnia również ważna cecha – wysoka zimotrwałość i dobra odporność na suszę. Ma ona także wysoką i szybką zdolność do regeneracji. Oprócz tego cechuje ją szczególnie wysoki potencjał plonowania. Z kolei ziarno posiada wiele parametrów jakościowych o cechach porównywalnych do pszenic elitarnych. Odmiana ta jest również odporna na choroby i tolerancyjna na opóźniony termin siewu. Wybacza drobne błędy popełnione w trakcie sezonu wegetacyjnego.