Top Farms Nasiona Artykuły 10 LAT TOP FARMS NASIONA
11 czerwca 2018

10 LAT TOP FARMS NASIONA

zespół Top Farms Nasiona
Tomasz Zdziebkowski
Tomasz Zdziebkowski Dyrektor Zarządzający Spearhead International

W tym roku podsumowujemy 10-lecie działalności nasiennej w naszej grupie farmerskiej Spearhead. Flagowym produktem grupy są Top Farms Nasiona. Jesteśmy czołowym europejskim producentem rolnym, gospodarującym wyłącznie na dzierżawionych gruntach o powierzchni wynoszącej łącznie 90 tys. hektarów w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Rumunii.

Klucz do sukcesu w branży nasiennictwa

Spearhead, mimo że stanowi spółkę z amerykańskim kapitałem, zdominowany jest przez polską kadrę zarządzającą, która obejmuje ok. 60% kluczowych stanowisk, włącznie z prezesem – partnerem zarządzającym grupy, którym jest Tomasz Zdziebkowski – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Leszek Lipski
Leszek Lipski Prezes Zarządu Top Farms Agro

Nasz rozwój w nasiennictwie dobrze odzwierciedla filozofię grupy Spearhead: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Kluczem do sukcesu w branży nasiennej jest specjalizacja uwzględniająca: konkretne krajowe uwarunkowania klimatyczno-glebowe, strukturę organizacyjną gospodarstw, strukturę zaopatrzenia rolnictwa w środki do produkcji jak i przyzwyczajenia żywieniowe danego społeczeństwa.

Wszystko to ma odzwierciedlenie w doborze odmian, w określeniu standardów nasiennej produkcji polowej, optymalizacji produkcji maszynowej, w tym wyboru sposobu zabezpieczenia wschodów, zindywidualizowanej logistyki nasion pod potrzeby lokalnych gospodarstw.

Stąd też nasze międzynarodowe doświadczenie jest tylko bazą, pozwalającą skorzystać z najlepszych światowych wzorców w zakresie doboru odmian czy technologii i organizacji pracy, na której to wypracowaliśmy całkowicie nowe podejście do nasiennictwa w kontekście polskiego rynku.

Standardy wysokiej jakości

Mimo, że przez minione dziesięciolecie z sukcesem wyznaczaliśmy standardy wysokiej jakości produkcji nasion w Polsce, nie uważamy naszej misji nasiennej za zakończoną. Naszym celem jest dalszy rozwój i zdobywanie uznania w oczach coraz szerszego grona polskich rolników.

Dodatkowo, do ustawicznej pracy motywują nas rosnące oczekiwania konsumentów wobec wysokiej jakości żywności, stawiające przed nami – producentami – coraz większe wyzwania, wśród których kluczowe jest nasiennictwo. Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce tegoroczny jubileuszowy poradnik nasienny.