Top Farms Nasiona Nasiona Premium

Program Nasienny Nasiona Premium

Program NASIONA PREMIUM

 jest nowatorską inicjatywą firm Top Farms Agro Sp. z o.o., DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. oraz ADAMA Polska Sp. z o.o.

Marka NASIONA PREMIUM to z jednej strony kwalifikowany materiał siewny zbóż o bardzo dobrych parametrach jakościowych, a z drugiej pełna informacja o proponowanej przez nas nowoczesnej technologii uprawy danej odmiany.

Głównym celem Programu NASIONA PREMIUM jest promowanie i zachęcanie rolników do stosowania efektywnych i nowoczesnych technologii produkcji zbóż w oparciu o kwalifikowany materiał siewny najnowszych odmian o dużym potencjale plonowania. Działania te pozwolą przyczynić się do podniesienia opłacalności uprawy zbóż oraz poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych.

Uczestnicy programu NASIONA PREMIUM, oprócz zakupu kwalifikowanego materiału siewnego o bardzo dobrych parametrach jakościowych, mają zapewnione fachowe doradztwo i kompleksowy serwis gwarantowany przez uznane na polskim rynku firmy obsługi rolnictwa.

Jak zapewnić najlepszy start uprawianym zbożom?

Seedron 60 FS. Zaprawa najwyższych lotów!

Zaprawianie ziarna to pierwszy, a zarazem niezbędny zabieg ochrony zbóż. Ochrona roślin już od momentu siewu jest niezwykle ważna, gdyż w glebie mogą znajdować się czynniki chorobotwórcze negatywnie działające na rośliny uprawne. Wybór odpowiedniej zaprawy jest decyzją strategiczną, ponieważ nie ma możliwości powtórzenia zabiegu, który tak znacząco wpływa na wielkość i jakość plonu. W ofercie ADAMA Polska znajdziemy nowy produkt – zaprawę zbożową Seedron 60 FS, która zapewni najlepszy start Twoim zbożom.

Zaprawa Seedron 60 FS do stosowania we wszystkich zbożach, skuteczna na szerokie spektrum chorób.

Seedron 60 FS to produkt wszechstronny. Można go stosować we wszystkich zbożach ozimych i jarych. Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chorób grzybowych dzięki synergicznemu działaniu dwóch substancji czynnych. Działanie tebukonazolu zostało uzupełnione komplementarnym działaniem fludioksonilu, co zapewnia jeszcze lepszą ochronę przed patogenami.

Wysoka jakość i wygodne dawkowanie.

Na jakość materiału siewnego wpływają takie czynniki jak zaprawa, odmiana zboża oraz metoda zaprawiania. Warto zadbać o każdy z tych elementów, aby w tym ważnym dla roślin okresie nie zostawić miejsca na działanie patogenów. Jakość zaprawy zbożowej wyrażana jest przez: stopień pokrycia nasion, jednorodność pokrycia nasion, przyczepność do ziarniaków i odporność na ścieranie. Seedron 60 FS został poddany wszystkim wymienionym wyżej testom i uzyskał w nich pozytywne wyniki. W badaniu metodą Heubacha Seedron 60 FS wykazał brak uwalnianego pyłu, co potwierdza jego wysoką skuteczność na ścieranie. Seedron 60 FS zalecany jest do stosowania w bardzo wygodnej dawce 100 ml/100 kg, czyli 1 l Seedron 60 FS na 1 t nasion (dodatek wody 0-1500 ml).

Różne mechanizmy działania – Seedron 60 FS zapobiega powstawaniu odporności.

Seedron 60 FS został skomponowany tak, aby nie tylko skutecznie przeciwdziałać większości chorób w okresie siewek i młodych roślin, ale także by być w zgodzie z zasadą przeciwdziałania odporności. Seedron 60 FS to dwie substancje o różnych mechanizmach działania, w tym wielopunktowe działanie na patogena, które z powodzeniem mogą być traktowane jako element strategii antyodpornościowej przeciw chorobom grzybowym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 

Dariusz Majchrzycki
DANKO

 

Firma DANKO powierzyła Top Farms Nasiona wiele odmian, w tym również odmiany na wyłączność reprodukcji i dystrybucji w Polsce. Wynikało to z gwarancji wysokiej jakości produkowanego przez Top Farms Nasiona materiału siewnego.

 

Dariusz Majchrzycki
DANKO

 

Nasiona Premium to program założony już 10 lat temu. Do tego programu kierujemy nasze najlepsze i najnowsze odmiany. Tylko profesjonalne przygotowanie nasion gwarantuje, że nasze odmiany w pełni oddadzą swój potencjał genetyczny, a rolnik będzie mógł w pełni ten potencjał wykorzystać.

 

Moshik Fish
Adama

 

Zdecydowaliśmy się na udział w programie Nasiona Premium ze względu na najlepsze odmiany renomowanej polskiej hodowli DANKO przygotowane przez lidera branży nasiennej w Polsce – Top Farms Agro. Wzbogacaliśmy je o skuteczne propozycje rozwiązań chemicznych marki ADAMA, żeby zagwarantować rolnikowi pełną satysfakcję z upraw.