Top Farms Nasiona Agroporady Zdrowe nasiona - zdrowy plon!
18 czerwca 2018

Zdrowe nasiona – zdrowy plon!

Wzrost areału zbóż, uproszczenia uprawy gleby i zacieśnienie płodozmianu sprzyjają rozwojowi groźnych chorób grzybowych, jakimi są fuzariozy. W tym wydaniu Agroporadnika, przybliżymy Państwu ten temat i podpowiemy, co można zrobić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tej choroby na zbożach. Obecnie Fusarium spp. uważa się za jednego z najgroźniejszych patogenów zbóż, kukurydzy, ziemniaków, warzyw i innych roślin uprawnych w całym świecie. Grzyby z rodzaju Fusarium spp. wytwarzają liczne metabolity wtórne. Część z nich wykazuje szkodliwe działanie na organizmy ludzkie i zwierzęce – są to mikotoksyny. Najczęściej spotykanymi w Europie mikotoksynami w ziarnie zbóż są: deoksyniwalenol (DON), niwalenol (NIV), zearalenon (ZEA) i fumonizyny.

Niebezpieczne mikotoksyny

fuzarioza kłosa
Fuzarioza kłosów. Fot. Sylwia Krupiak

Mikotoksyny mogą być przyczyną wielu chorób u ludzi i zwierząt. Dostają się do organizmu po spożyciu spleśniałej żywności; przez przewód pokarmowy, przenikają przez skórę i są wdychane wraz ze skażonym powietrzem. Przy wysokim stężeniu toksyn może nastąpić silne uszkodzenie narządów wewnętrznych, co może prowadzić do ciężkich chorób klinicznych. Z uwagi na to, że areał uprawy zbóż i kukurydzy na ziarno w naszym kraju z roku na rok wzrasta (ok. 70% całego areału uprawy) należy się liczyć z tym, że presja Fusarium graminearum stale rośnie, gdyż nieprzeorane resztki pożniwne są doskonałą pożywką dla tego patogenu.

Grzyby z rodzaju Fusarium spp. mogą infekować rośliny we wszystkich fazach rozwojowych, między innymi powodując:

 • zgorzel siewek,
 • zgniliznę korzeni,
 • zgorzel podstawy źdźbła lub łodyg,
 • fuzariozę liści,
 • fuzariozę kłosów zbóż i kolb kukurydzy.

Problematyczna choroba zbóż

Fusarium spp.
Fusarium spp. na źdźbłach zbóż. Fot. Sylwia Krupiak

Dużym problemem w uprawie zbóż jest fuzarioza kłosów, która przyczynia się do znacznych strat ilościowych plonu (10-20%) oraz pogorszenia jakości ziarna i jego produktów z powodu zanieczyszczenia mikotoksynami. Do zakażenia dochodzi poprzez zarodniki grzybów, które rozprzestrzeniają się w łanie gdy mamy ciepłe i wilgotne lato z dużą ilością opadów. Porażenie kłosów pszenicy przez Fusarium spp. następuje podczas kwitnienia roślin i na początku dojrzałości mlecznej ziarna, gdy temperatura przekracza 20°C, przy wysokiej wilgotności powietrza (powyżej 85-90%) przez co najmniej 24-40 godzin. Zarodniki, które tworzą się na resztkach pożniwnych oraz na obumarłych dolnych liściach roślin wraz z kroplami deszczu przedostają się na górne części roślin, w tym na kłosy.

Objawy fuzariozy kłosów

Pierwszym objawem jest bielenie pojedynczych kłosków w porażonym kłosie. Następnie grzyb przerasta przez osadkę i poraża kolejne kłoski. W końcowym efekcie bieleje nawet cały kłos. Różowy lub łososiowy nalot, który pojawia się w trakcie dojrzewania zbóż to zarodniki Fusarium spp., które pozostają na ziarniakach i stanowią potencjalne źródło zakażeń, po użyciu ich do siewu w kolejnym sezonie.

Fusarium spp.
Fusarium spp. na źdźbłach zbóż. Fot. Sylwia Krupiak

Porażone ziarna pszenicy łatwo jest odróżnić od zdrowych – są przebarwione na kolor od białego do różowego, a czasami nawet karminowy. Często są pomarszczone, słabiej wykształcone, lżejsze, mają niską zdolność kiełkowania i stanowią gorszy materiał siewny. Należy sobie zdać sprawę, że Fusarium spp. jest przenoszone z materiałem siewnym i może przetrwać w nasionach co najmniej 2 lata. Poza tym, porażony plon jest złym materiałem młynarskim i paszowym, gdyż może zawierać mikotoksyny.

Szkodliwość fuzariozy w zbożach

Zawartość mikotoksyn w zainfekowanym materiale roślinnym w największym stopniu zależy od czynników środowiskowych wzajemnie powiązanych z odpornością poszczególnych gatunków i odmian zbóż na ten patogen. Fuzarioza kłosów jest najbardziej szkodliwa dla pszenicy twardej i pszenicy zwyczajnej. W następnej kolejności można wymienić: pszenżyto, żyto, jęczmień i najmniej podatny – owies.

Metody ograniczające porażenie

1. Dobór odmian do uprawy

Fusarium spp.
Fusarium spp. na kolbach kukurydzy. Fot. Sylwia Krupiak

Wybierając odmiany pszenicy do siewu, należy zwrócić szczególną uwagę na ich odporność na fuzariozy. Dzięki temu mamy możliwość ograniczenia porażenia tymi patogenami. W naszym portfolio znajdziecie Państwo takie odmiany. Są to znane już pszenice ozime: Ostroga, Jenga, Fidelius oraz z nowości: Princepsi Oxal.

2. Pochodzenie kwalifikowanego materiału siewnego

Wybierając dostawcę materiału siewnego, warto skorzystać z oferty producenta nasion wysokiej jakości. Reprodukcja kwalifikowanego materiału siewnego powinna odbywać się na polach z zachowaniem prawidłowego płodozmianu i odpowiedniej uprawy w celu minimalizowania ryzyka porażenia ziarna chorobotwórczymi patogenami. W naszej firmie produkcja materiału siewnego wyklucza stanowiska po kukurydzy, ze względu na wysokie ryzyko porażenia fuzariozami.

3. Płodozmian

ziarniaki pszenicy
Kiełkujące ziarniaki pszenicy porażone przez Fusarium spp. Fot. Sylwia Krupiak

Wszelkie uproszczenia w zmianowaniu prowadzą zazwyczaj do spadku zdrowotności roślin, spadku plonu oraz wzrostu zachwaszczenia na polu. Częste uprawianie po sobie zbóż oraz kukurydzy prowadzi do nadmiernego nagromadzenia się patogenów w glebie. Głównie jest to Fusarium graminearum, które rozwija się na resztkach pożniwnych kukurydzy i zbóż. Uproszczenia uprawy (zaniechanie orki), siew bezpośredni lub w mulcz powoduje zwiększenie namnażania się i zarodnikowania chorobotwórczych patogenów na resztkach pożniwnych, które zalegają na powierzchni gleby.

Skutecznym sposobem eliminacji porażenia fuzariozami jest:

 • przełamywanie płodozmianu zbożowego i kukurydzianego roślinami strączkowymi: bobik, groch, łubin,
 • tradycyjny system uprawy roli (orka przykrywająca resztki pożniwne),
 • wapnowanie resztek pożniwnych przed ich przyoraniem (przyspieszenie mineralizacji słomy i zmniejszenie ilości pożywki dla patogenów grzybowych),
 • używanie kwalifikowanego materiału siewnego wolnego od fuzariozy,
 • zwalczanie szkodników, które mogą przenosić patogeny chorobotwórcze lub uszkadzać rośliny, przez co ułatwiają infekcje.
  ziarniaki pszenicy
  Zdrowe kiełkujące ziarniaki pszenicy. Fot. Sylwia Krupiak

4. Ochrona fungicydowa

Ochrona kłosów przed infekcją fuzarioz nie jest łatwa, ponieważ trudno stwierdzić, kiedy wystąpi odpowiedni termin zastosowania fungicydu. Duża zmienność grzybów z rodzaju Fusarium spp. sprawia, że są dość trudne w zwalczeniu. Skuteczność fungicydów w zwalczaniu Fusarium spp. wynosi maksymalnie 70%, jednak bardzo często jest to zaledwie 40%.

5. Magazynowanie

fuzaryjna zgorzel
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła – po lewej zdrowe, po prawej porażone rośliny. Fot. Sylwia Krupiak

Bardzo istotne jest kontrolowanie wilgotności i temperatury ziarna podczas jego przechowywania. Zbyt wysoka wilgotność (powyżej 14%), powoduje zagrzewanie się ziarna i dochodzi do szybkiego rozwoju szkodliwych grzybów, które wytwarzają trujące mikotoksyny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie warunków przechowywania plonów. Reasumując, należy podkreślić, że pojawienie się mikotoksyn w procesie produkcji rolnej, jest czynnikiem degradującym jakość uzyskanego plonu. Dlatego, stosując szereg pojedynczych zabiegów, które ograniczają porażenie chorobami fuzaryjnymi, możemy w znaczny sposób zmniejszyć za-wartość mikotoksyn w płodach rolnych i uzyskać zdrowy plon.

Materiały źródłowe:

1. Prof. E. Pląskowska, Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Fusarium.

2. Prof. dr hab. M. Korbas, dr inż. J. Horoszkiewicz-Janka, Zapobieganie powstawaniu mikotoksyn – rośliny rolnicze.

Opracowanie: Zespół Top Farms