Top Farms Nasiona Artykuły Zalecenia dla instytucji – przyszłość polskiej hodowli roślin
18 października 2018

Zalecenia dla instytucji – przyszłość polskiej hodowli roślin

Przyszłość polskiej hodowli roślin leży w rękach instytucji rządowych, naukowych, agencji nasiennych oraz Polskiej Izby Nasiennej. Jakie zadania stoją przed poszczególnymi instytucjami?

Rola Ministerstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zlikwidować podział hodowli roślin na instytutową i agencyjną, obecny podział zwiększa bowiem polsko-polską konkurencję. Ministerstwo powinno w większym stopniu reprezentować również interes hodowców w kwestii zbierania opłat licencyjnych. Ponadto, Ministerstwo powinno wzmocnić rolę PIORIN – w szczególności w kontrolę jakości materiału nasiennego.

Rola KOWR

Zadaniem KOWR (agencji nasiennej) powinno być zapewnianie sprawnego zarządzania spółkami przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje. KOWR wspólnie z MRiRW powinno ponadto wspierać współpracę między spółkami hodowlanymi, nasiennymi i instytucjami naukowymi.

Nauka a polityka

Sektor naukowy, a w szczególności IHAR powinien kreować politykę w stosunku do sektora a także realizować prace badawcze oraz produkcja materiałów wyjściowych. Dla sektora hodowlanego najważniejsze jest bowiem wytwarzane swobodnie dostępnych materiałów wyjściowych.

Przyszłość Polskiej Izby Nasiennej

Polska Izba Nasienna w przyszłości zwiększy swoją rolę, PIN powinien przede wszystkim porządkować sektor oraz pilnować interesów branży w kontaktach z władzami państwowymi (które to zadanie PIN sprawnie realizuje obecnie).

Artykuł pochodzi z cyklu redakcyjnego publikowanego na agrofakt.pl, który powstał w oparciu o raport nasienny Top Farms Agro, przedstawionego podczas ogólnopolskiej konferencji nasiennej 10 sierpnia 2018. Pełny tekst rozdziału został opublikowany pod tym adresem.