Top Farms Nasiona Artykuły Najnowsze wyniki plonowania
10 września 2012

Najnowsze wyniki plonowania

pszenica ozima ostroga

Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych (COBORU) ogłosił wyniki plonowania zbóż ozimych za rok 2012.

  1. Pszenica ozima FIDELIUS nr 1 w Polsce spośród pszenic w grupie B, plon 126% wzorca. Zimotrwałość podwyższona z 4,5 do 5 pkt. w skali 9 pkt.
  2. Pszenica ozima OSTROGA nr 2 w Polsce spośród pszenic w grupie A, plon 116% wzorca. Zimotrwałość podwyższona z 5 do 6 pkt. w skali 9 pkt.