Top Farms Nasiona Artykuły Technologia Nasienna Top Farms ― sposób na wyższe plony
5 czerwca 2022

Technologia Nasienna Top Farms ― sposób na wyższe plony

Każdego roku zespół Top Farms Nasiona pracuje nad tym, aby rolnicy mieli dostęp do najwyższej jakości nasion. Nasza koncepcja jakości obejmuje najlepsze odmiany
rozmnożone w standaryzowany sposób 
i uszlachetnione według restrykcyjnych procedur.

Jerzy Kapłowski
Dyrektor ds. handlu i rozwoju
Top Farms Agro

DLACZEGO TE ODMIANY?

Współpracujemy z czołowymi hodowcami z Polski i Europy. Obserwujemy odmiany na 2―3 lata przed rejestracją. Sprawdzamy je w naszych gospodarstwach w Polsce zarówno w produkcji wielkopowierzchniowej, jak i na polach doświadczalnych w różnych warunkach stanowiskowych w całym kraju. Daje nam to pewność, że oferowane przez nas odmiany mają najnowszą genetykę, wysoki potencjał plonowania, zimotrwałość, odporność na choroby czy na zmieniające się warunki klimatyczne. Wybrane przez nas odmiany i ich opisy w katalogu są wynikiem długiego procesu weryfikacji na polach.

CZYM SĄ STANDARYZOWANE ROZMNOŻENIA?

Wypracowane przez ostatnich kilkanaście lat na polach grupy Top Farms restrykcyjne procedury stoją na straży zdrowotności i czystości odmianowej naszych nasion. Wybieramy tylko najlepsze pola, wyłącznie po przedplonach dwuliściennych. Cały proces rozmnażania podzielony jest na 49 etapów zebranych w 7 grupach, między innymi takich jak: siew i uprawa, zbiór i transport, magazynowanie czy dostawa do zakładów nasiennych. Realizację i sprawdzenie każdego etapu kończy podpis osoby lub osób odpowiedzialnych. W ten sposób gwarantujemy najwyższą
zdrowotność i czystość ziaren jeszcze przed ich wyczyszczeniem.

JAKI EFEKT POWINNO DAWAĆ USZLACHETNIANIE NASION?

Najlepsze maszyny to nie wszystko. Dzięki bardzo restrykcyjnym standardom, które sobie wyznaczyliśmy, nasze nasiona są wyrównane, mają najlepszy poziom odpylenia i najlepszy stopień pokrycia zaprawą. Świadczą o tym wyniki kontroli, którym jesteśmy kilkukrotnie w poddawani w sezonie przez niezależne europejskie laboratoria. Nasiona chronimy wyłącznie najlepszymi, trójskładnikowymi zaprawami z dodatkową biostymulacją. Tylko tak przygotowane nasiona są gwarancją równomiernych wschodów i bezpiecznego przebiegu uprawy