Top Farms Nasiona Artykuły Stan uprawy pszenżyta Kasyno z 21 maja 2018
21 maja 2018

Stan uprawy pszenżyta Kasyno z 21 maja 2018

pszenżyto ozime kasyno

Odmiana: Kasyno
Miejsce: powiat poznański
Klasa gleby: od III do V

Pszenżyto ozime odmiany Kasyno zostało wysiane 15 września 2017 roku na stanowisku po rzepaku. Obecnie, rośliny znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 56.

Intensywne nawożenie

W uprawie pszenżyta przeprowadzono nawożenie azotowe, gdzie suma czystego składnika wyniosła 140 kg N/ha. Wykonano już zabieg T1, a w najbliższych dniach planowany jest zabieg T2. Wczesną wiosną został przeprowadzony zabieg usztywnienia źdźbła.

Szkodniki oraz choroby grzybowe zagrażające uprawie

Należy zwrócić szczególną uwagę na grożące uprawie szkodniki oraz choroby grzybowe. W dolnych partiach rośliny dostrzegalny jest mączniak prawdziwy oraz szkodnik – lednica zbożowa (charakterystyczne skręcanie się ości).

Zalecane jest zastosowanie insektycydu podczas zabiegu T2.

Poza tym brak innych objawów chorobowych. Jak można zaobserwować na zdjęciach, kłosy mają zwykle po 14-16 pięterek.

Oberwuj razem z nami rozwój pszenżyta Kasyno w tym sezonie. Sprawdź, co zastaliśmy w tej uprawie 18 maja i 20 lipca.