Top Farms Nasiona Artykuły Stan uprawy pszenżyta Kasyno z 20 lipca 2018
20 lipca 2018

Stan uprawy pszenżyta Kasyno z 20 lipca 2018

pszenżyto ozime kasyno

Odmiana: Kasyno
Miejsce: woj. zachodniopomorskie,  pow. świdwiński
Klasa gleby: IV
Obsada roślin na m2: 250

Pszenżyto ozime odmiany Kasyno zostało wysiane 10 października 2017 roku w miejscowości Ciechnowo (gmina Sławoborze). Aktualnie rośliny znajdują się w fazie dojrzałości pełnej BBCH 89.

Intensywna ochrona

W uprawie przeprowadzono nawożenie azotowe, gdzie suma czystego składnika wyniosła 180 kg/N. Ponadto, na plantacji wykonano trzy zabiegi fungicydowe łącznie z zabiegiem insekcydowym oraz skracaniem. Łan jest zdrowy, mimo panującej suszy, na 1 m2 przypada około 650 kłosów.

Oberwuj razem z nami rozwój pszenżyta Kasyno w tym sezonie. Sprawdź co wykazały poprzednie wizyty w tej uprawie 18 maja21 maja.