Top Farms Nasiona Artykuły Stan uprawy pszenicy Elixer z 27 czerwca 2018
27 czerwca 2018

Stan uprawy pszenicy Elixer z 27 czerwca 2018

elixer

Odmiana: Elixer
Miejsce: powiat kłodzki
Obsada roślin na m2: 340
Norma wysiewu: 145 kg/ha

Pszenica ozima odmiany Elixer została wysiana 12 października 2017 roku we wsi Ratno Dolne. Obecnie, rośliny znajdują się w fazie dojrzewania BBCH 83 i BBCH 85.

Zbilansowane nawożenie

Pod koniec października wykonano zabieg herbicydowy środkami Boxer 800 EC – 2l/ha i GLEAN 75 WG – 5 g/ha. W marcu wykonano nawożenie saletrą amonową w dawce 200 kg/ha, a w kwietniu nawożenie posypowe Mocznikiem w ilości 150 kg/ha.

W kwietniu przeprowadzono zabieg skracania oraz pierwszy zabieg fungicydowy. Wykonano również nawożenie dolistne z użyciem produktu Basfoliar 36 w dawce 5 l/ha z dodatkiem miedzi – 1 l, manganu – 1,5 l oraz siarczanu magnezu – 5 kg/ha. Zabieg został powtórzony pod koniec maja.

Podwójna ochrona

Na początku maja po raz drugi wykonano zabieg fungicydowy. Przeprowadzono także zabieg insekcydowy na skrzypionkę i mszyce. Pod koniec miesiąca zastosowano kolejną dawkę saletry amonowej w ilości 150 kg/ha, a wraz z początkiem czerwca wykonano zabieg ochrony kłosa.

Kłosy pełne ziarna

Obecnie, jak można zauważyć na zdjęciach, rośliny są zdrowe, a system korzeniowy prawidłowo rozwinięty. Łan jest wolny od chwastów.

W maju spadło około 70 l wody, zaś w czerwcu – 50 l. Pszenica wytworzyła w kłosie średnio 10 pięterek, co daje około 60 ziarniaków w jednym kłosie. Rośliny wypuściły średnio po trzy kłosy wypełnione ziarnem, co daje ich 600.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Obserwuj razem z nami rozwój pszenicy Elixer w tym sezonie. Sprawdź, co zastaliśmy w tej uprawie podczas lustracji pola 15 maja.