Top Farms Nasiona Artykuły Sposób na wyższe plony
16 czerwca 2022

Sposób na wyższe plony

Przy wysokich kosztach środków do produkcji rolnej jeszcze cenniejszy jest każdy kilogram ziarna. Jaka jest różnica pomiędzy Top Farms Nasionami a własnymi? W jaki sposób Top Farms Nasiona zwiększają plon i poprawiają efektywność produkcji? Tak, pokazują to zebrane fakty.

Jerzy Kapłowski
Dyrektor ds. handlu i rozwoju Top Farms Agro

Top Farms NasionaWłasne nasiona 
NASIONA
Genetyka nasionKorzystasz z najwyższego potencjału genetycznego dającego wysoki potencjał plonowania, zdrowotność, zimotrwałość i przystosowanie do zmiennych warunków pogodowych.Wysiewasz dalsze pokolenie w rozmnożeniu, które traci swój potencjał genetyczny i pierwotne cechy odmiany.
CzyszczenieWysiewasz nasiona po wieloetapowym czyszczeniu gwarantującym jednolitość, wyrównanie i zdrowotność nasion.Musisz zrobić to sam, bez pewności, że wyeliminujesz nasiona obce lub chore. Uzyskany materiał nie będzie
wyrównany.
ZaprawianieOtrzymujesz ziarno dokładnie odpylone i w pełni pokryte najskuteczniejszą dawką trójskładnikowej zaprawy dostępnej wyłącznie dla profesjonalnych firm.Musisz zakupić zaprawę, zaprawić nasiona i narażać się na kontakt ze środkami chemicznymi w niebezpiecznym stężeniu.
WysiewZnasz dokładne parametry nasion, dzięki czemu wysiewasz optymalne ilości.Siejesz więcej o co najmniej 10%.
Dopłata do nasionTak.Nie.
Opłata licencyjnaJuż zapłacona.Musisz zapłacić.

 

UPRAWA
Możliwość uprawy najnowszej
genetyki
Tak. Nowe odmiany to zdrowy łan, lepsze przystosowanie do zmiennych warunków klimatycznych, niższe nakłady, wyższy plon.Nie. Siejąc swój materiał siewny, korzystasz ze starszej
genetyki, dodatkowo z każdym pokoleniem tracącej swoje cechy, co podnosi koszty uprawy.
Brak ryzyka zamieszania innymi
gatunkami
Tak. Procedury prowadzenia plantacji nasiennych nie pozwalają na  zamieszanie ziarna nasionami innych gatunków lub odmian.Nie. Podczas produkcji towarowej nie stosujesz wielu praktyk nasiennych zabezpieczających ziarna przed
zamieszaniem.
Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby Tak. Top Farms Nasiona dzięki zastosowaniu trójskładnikowej   zaprawy biostymulującej lepiej i intensywniej się ukorzeniają.Nie. Popularne zaprawy dostępne dla rolników nie  biostymulują roślin do intensywniejszego rozwoju.
Lepsze przygotowanie roślin do
warunków stresowych
 Tak. Zdrowy, zabezpieczony trójskładnikową zaprawą i dobrze ukorzeniony materiał siewny lepiej radzi sobie w stresowych warunkach.Nie. Nasiona o niższym stopniu zdrowotności zabezpieczone zaprawą gorszej jakości są bardziej podatne
na stres.
Brak ryzyka chorób odnasiennych Tak. Już na etapie rozmnożeń polowych eliminowane jest ryzyko porażenia chorobami. Ponadto podczas 5-etapowego czyszczenia eliminowane są ewentualne chore ziarniaki. Do worka z nasionami trafiają tylko zdrowe nasiona, dodatkowo zabezpieczone trójskładnikową zaprawą.Nie. Aby wyeliminować to ryzyko, należy stosować szereg procedur zabezpieczających nasiona przed chorobami odnasiennymi i stosować zaprawy najwyższej jakości.
Brak ryzyka chorób, na które nie
ma skutecznych fungicydów
 Tak. Niektóre choroby, jak na przykład pałecznica zbóż i traw, mogą być wyeliminowane jedynie na etapie zaprawiania  najlepszą zaprawą.Nie. Zwłaszcza jeśli ryzykujesz wysiew ziarna niezaprawianego – narażasz się na wystąpienie głowni  i śnieci.
Brak ryzyka spadku genetycznej
odporności na choroby
Tak. Stosując Top Farms Nasiona, wysiewasz jedynie materiał w stopniu C1, czyli zachowujący wszystkie cechy genetyczne materiału bazowego.Nie. Z każdym pokoleniem spadek jest coraz wyższy.
 Plon Wyższy do 10%, przy niższych kosztach. Niższy, uzyskany wyższym kosztem.