Top Farms Nasiona Artykuły Jaka będzie przyszłość hodowli roślin w Polsce?
17 października 2018

Jaka będzie przyszłość hodowli roślin w Polsce?

przyszłość hodowli roślin

Potencjał polskiej hodowli roślin jest ogromny, wiele zależy jednak od tego, jak zostanie on wykorzystany. To zależy jednak od czynników politycznych i ekonomicznych. 

Efektywność a własność

Efektywność hodowli jest uzależniona od tego, czy jest ona prowadzona przez firmy prywatne czy państwowe. Firmy państwowe mają bowiem za cel jak największą liczbę wyhodowanych odmian, niezależnie od ich sukcesu rynkowego. Ważnym czynnikiem politycznym będą również regulacje prawne. Do czynników politycznych zaliczyć można również organizację polskiego przemysłu nasiennego, brak koncepcji zmian sektora hodowlanego oraz stanowisko UE w stosunku do własności intelektualnej, dotyczącej odmian roślin uprawnych.

Co zmieni hodowlę roślin?

Czynniki ekonomiczne, które będą determinowały przyszłość polskiej hodowli roślin to: sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa, efektywność zarządzania (w tym wspólne inwestycje w działalność naukową i hodowlaną) oraz zapaść ekonomiczna polskiej hodowli, która jest widoczna gdy porówna się sytuację krajową z tendencjami globalnymi.

Artykuł pochodzi z cyklu redakcyjnego publikowanego na agrofakt.pl, który powstał w oparciu o raport nasienny Top Farms Agro, przedstawionego podczas ogólnopolskiej konferencji nasiennej 10 sierpnia 2018. Treść pełnego rozdziału została opublikowana na tej stronie.