Rzodkiew oleista Romesa

Wysoki plon zielonej i suchej masy!
Cechy odmiany
  • przeznaczona do uprawy w poplonie ścierniskowym na zieloną masę
  • szybkie tempo początkowego wzrostu, znacznie szybsze niż u rzepaku
  • dość odporna na przymrozki wiosenne, wymagania zbliżone do rzepaku jarego
  • rośliny średniej wysokości, dobrze okrywające glebę, praktycznie nie wylegają
  • ogranicza rozwój mątwika burakowego w glebie średnio o 54,8%
  • norma wysiewu wynosi 25–30 kg na 1 ha.
Znajdź dystrybutora