Mieszanki międzyplonowe TOP VITA PLON

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Płodozmian: zboża, kukurydzaSkład: łubin wąskolistny, słonecznik, facelia, koniczyna aleksandryjska, seradela, rzodkiew oleista mątwikobójcza
Gęstość siewu

20 kg/ha (1 jednostka siewna)

Bogaty zestaw roślin gwarantuje szybkie pokrycie gleby po żniwach oraz wielopiętrowy, bujny wzrost masy zielonej. Zastosowanie roślin o różnych systemach korzeniowych gwarantuje poprawę struktury zbitej gleby oraz uruchamia i przemieszcza składniki pokarmowe, zwłaszcza fosfor. W glebie pozostaje dużo resztek korzeni i przyoranej zielonej masy poplonów, które wzbogacają glebę w składniki pokarmowe, w tym azot, próchnicę oraz zwiększają jej pojemność wodną. Wpływa to na istotną poprawę fizycznej i biologicznej sprawności gleby, co jest gwarancją dobrych plonów. Zastosowana w składzie rzodkiew oleista Romesa wykazuje mocne działanie strukturotwórcze na glebę,

Mieszanka zalecana szczególnie w płodozmianie zbożowym.

 

Zadania, które realizują mieszanki TOP VITA:

 • zabezpieczają glebę przed erozją poprzez mocne związanie korzeniami warstwy ornej,
 • zatrzymują wilgoć w glebie poprzez szybkie jej zacienienie i zmniejszenie parowania,
 • tłumią rozwój i zapobiegają namnażaniu chwastów, które są zmuszone do konkurowania z roślinami poplonowymi,
 • uruchamiają składniki pokarmowe /fosfor/ oraz zapewniają przemieszczanie do warstwy ornej składników mineralnych wypłukanych do głębszych warstw gleby dzięki zastosowaniu roślin o bardzo długim systemie korzeniowym – słonecznik,
 • pobierają i magazynują nadmiar azotu, który pozostał w glebie po roślinie uprawianej w plonie głównym, zapobiegając wymywaniu do wód gruntowych,
 • wzbogacają dodatkowo glebę w azot ponieważ w składzie mieszanek są rośliny bobowate wiążące azot
  z powietrza,
 • wprowadzają bioróżnorodność i przerywają uprawę w monokulturze,
 • dobroczynnie wpływają na rozwój mikroorganizmów glebowych. Zastosowane rośliny tworzą przyjazne środowisko dla życia mikroorganizmów i drobnych zwierząt glebowych,
 • pielęgnują glebę, działają fitosanitarnie i wspomagają tworzenie próchnicy,
 • spełniają wymóg zazielenienia – EFA, przelicznik 0,3,
 • zapewniają sprawny wysiew: mieszanki skomponowaliśmy tak, aby ilość wysiewu mieściła się w ilości
  do 20 kg/ha, co pozwoli na szybkie przeprowadzenie operacji siewu w krótkim i napiętym czasie żniwnym
 • gotowe porcje spakowaliśmy w jednostki siewne – 1ha, aby zapobiec rozwarstwieniu w transporcie i zabezpieczyć jak najbardziej równomierny wysiew roślin na polu.