Mieszanki międzyplonowe TOP VITA NATURA

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Skład: wyka jara, łubin słodki, facelia, koniczyna aleksandryjska, gryka, len, seradela
Gęstość siewu

20 kg/ha (1 jednostka siewna)

Zróżnicowany skład gatunkowy zapewnia doskonałe pokrycie gleby w okresie pożniwnym, szybko zacieniając glebę. Działa przeciwerozyjnie, fitosanitarnie, poprawia strukturę gleby. Dzięki roślinom bobowatym wzbogaca glebę w azot, a facelia i gryka uruchamiają fosfor oraz wapń. Poplon pozostawia dużo resztek pożniwnych, sprawia, że środowisko staje się bardziej naturalne, zrównoważone i przyjazne dla różnych organizmów glebowych oraz owadów. Znajdująca się w składzie gryka poprawia przydatność mieszanki warunkach  gleb suchych i kwaśnych.

Mieszanka może być wysiewana pod wiele roślin. Nie powinna być jedynie stosowana przed  siewem buraków, ze względu na ryzyko zachwaszczenia plantacji nasionami gryki.

 

 

Zadania, które realizują mieszanki TOP VITA:

 • zabezpieczają glebę przed erozją poprzez mocne związanie korzeniami warstwy ornej,
 • zatrzymują wilgoć w glebie poprzez szybkie jej zacienienie i zmniejszenie parowania,
 • tłumią rozwój i zapobiegają namnażaniu chwastów, które są zmuszone do konkurowania z roślinami poplonowymi,
 • uruchamiają składniki pokarmowe /fosfor/ oraz zapewniają przemieszczanie do warstwy ornej składników mineralnych wypłukanych do głębszych warstw gleby dzięki zastosowaniu roślin o bardzo długim systemie korzeniowym – słonecznik,
 • pobierają i magazynują nadmiar azotu, który pozostał w glebie po roślinie uprawianej w plonie głównym, zapobiegając wymywaniu do wód gruntowych,
 • wzbogacają dodatkowo glebę w azot ponieważ w składzie mieszanek są rośliny bobowate wiążące azot
  z powietrza,
 • wprowadzają bioróżnorodność i przerywają uprawę w monokulturze,
 • dobroczynnie wpływają na rozwój mikroorganizmów glebowych. Zastosowane rośliny tworzą przyjazne środowisko dla życia mikroorganizmów i drobnych zwierząt glebowych,
 • pielęgnują glebę, działają fitosanitarnie i wspomagają tworzenie próchnicy,
 • spełniają wymóg zazielenienia – EFA, przelicznik 0,3,
 • zapewniają sprawny wysiew: mieszanki skomponowaliśmy tak, aby ilość wysiewu mieściła się w ilości
  do 20 kg/ha, co pozwoli na szybkie przeprowadzenie operacji siewu w krótkim i napiętym czasie żniwnym
 • gotowe porcje spakowaliśmy w jednostki siewne – 1ha, aby zapobiec rozwarstwieniu w transporcie i zabezpieczyć jak najbardziej równomierny wysiew roślin na polu.