Kukurydza Bots

Typ odmiany: ziarno, kiszonka, CCM, biogaz, bioetanol | FAO: 250-260
Cechy odmiany
 • mieszaniec trójliniowy (TC), średniowczesny,
 • przydatność również do uprawy na ziarno (rejon I i II),
 • rośliny wysokie ( średnio 290 cm),
 • średnio wysoko osadzone kolby (120 cm)
Znajdź dystrybutora
Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Rejon uprawy:
 • kiszonka na terenie całego kraju ( I,II,III)
 • ziarno (I, II)
 Kierunki użytkowania:
 • kiszonka
 • biogaz
 • bioetanol
 • ziarno
 Cechy kolby:
 • liczba ziaren w rzędzie: 28-30
 • liczba rzędów: 14-16
 • typ kolby: flex
 • MTZ: 320 g
Gęstość siewu

80-90 000 roślin/ha

 • bardzo wysoki plon w doświadczeniach zleconych przez hodowcę w różnych miejscach w kraju,
 • bardzo dobra odporność na wyleganie,
 • silny efekt „stay green”,
 • wysoka odporność roślin na: głownie kolb i łodyg, fuzariozę kolb oraz bardzo wysoka odporność na fuzariozę łodyg,
 • przydatna do uprawy na wszystkich stanowiskach,
 • wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody,
 • dobry wigor w początkowym okresie wzrostu.