Top Farms Nasiona Artykuły Jakie odmiany zbóż polecane są w tym sezonie?
10 października 2018

Jakie odmiany zbóż polecane są w tym sezonie?

odmiany zbóż

W obecnym sezonie na szczególną uwagę zasługują niektóre odmiany zbóż ozimych. Jak mówi dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – Ostroga, Hondia, Metronom, Achim, LG Juta.

Przeczytaj także: Jakie odmiany sprawdzają się najlepiej w polskich warunkach?

Odmiany zbóż a zimotrwałość

Pierwszym istotnym parametrem, który rolnik powinien wziąć pod uwagę przy wyborze odmiany, jest zimotrwałość. Ogromną popularnością cieszą się odmiany z wysoką zimotrwałością, szczególnie w rejonie północno-wschodniej i wschodniej Polski, gdzie zimy są na ogół mroźne, a pokrywa śnieżna nie zawsze wystarczająco gruba. Zimotrwałość odmiany to, nie tylko odporność na bardzo niskie temperatury, ale także na duże wahania temperatur dobowych i wiatry o działaniu wysmalającym. Anomalie pogodowe powodują, że ryzyko związane z przezimowaniem roślin, dotyczy obecnie całego kraju. Dlatego warto dywersyfikować to ryzyko i dobierać odmiany z różnym stopniem zimotrwałości. Istnieje szereg cech, które decydują o przydatności danej odmiany do uprawy w określonym rejonie kraju.

Pożądane cechy odmian zbóż

Jak informuje dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk, najbardziej pożądane cechy to:

  • zimotrwałość minimum na poziomie 4,5,
  • plonowanie,
  • przydatność do uprawy na terenie całego kraju,
  • sprawdzony producent, który oferuje sprawdzoną odmianę.

Co za tym idzie, materiał kwalifikowany wysokiej jakości o szerokiej dostępności. Oprócz tego odmiany takie powinny wyróżniać się bardzo dobrymi parametrami młynarskimi, dobrą zdrowotnością i elastycznością terminu siewu.