Top Farms Nasiona Artykuły Podsumowanie III Konferencji Nasiennej
5 lutego 2014

Podsumowanie III Konferencji Nasiennej

nasiona

Niska świadomość i ogromne straty. Szara rzeczywistość polskiego rynku nasiennego.

Podsumowanie III Konferencji Nasiennej

Nielegalny obrót materiałem siewnym to wynik niskiej świadomości rolników – to główny wniosek z III Konferencji Nasiennej zorganizowanej 29 stycznia br. przez Polską Izbę Nasienną. Konferencja pt. „Duże możliwości rozwoju rolnictwa do wykorzystania od zaraz – nowe odmiany i nasiona kwalifikowane” odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stronę ministerialną reprezentowała Podsekretarz Stanu Krystyna Gurbiel.

Konferecja nasienna
Tylko nieco ponad 16% pól w Polsce obsiewanych jest kwalifikowanym materiałem siewnym. Jest to jeden z najgorszych wyników w Europie. W tej klasyfikacji Polska znajduje się za Litwą i Ukrainą. Konferencja miała na celu opracowanie wniosków służących poprawie obecnej sytuacji.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki pierwszego w Polsce barometru branży hodowlano – nasiennej, przygotowanego przez firmę Martin&Jacob. Jej Prezes, Marcin Chrobot, prezentując wyniki badań poinformował o kluczowych problemach, z którymi zmaga się branża. Z badań wynika, że głównym zagrożeniem według firm jest obrót nielegalnym materiałem siewnym i wciąż za mała świadomość rolników na temat korzyści wynikających z używania kwalifikatów.

Szarą strefę na rynku nasion szacuje się dziś na około 20%. Oznacza to ogromne straty dla budżetu państwa. Według Pawła Kochańskiego – Prezesa Agencji Nasiennej, sięgają one nawet 120 mln złotych rocznie. To również zmarnowana szansa polskiego rolnictwa. „Kwalifikowany materiał siewny to nowe odmiany zbóż, te zaś to nie tylko lepszej jakości plony, ale i zwiększona odporność na choroby i zmiany klimatyczne – podkreślał dr Karol Marciniak, Prezes Polskiej Izby Nasiennej. – Tylko stosując wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny mamy szanse rywalizować na światowym rynku żywnościowym” – mówił dalej Prezes PIN. Pani Minister Krystyna Gurbiel w swoich wypowiedziach podkreślała, że Ministerstwu Rolnictwa w najwyższym stopniu zależy na poprawie obecnego stanu rzeczy. Nielegalny obrót to zjawisko bardzo negatywne, które w jak największym możliwym zakresie należy zwalczać.

konferencja nasienna

Przewodniczący Sekcji Zbóż i Roślin Strączkowych – dr Dariusz Majchrzycki, podsumowując produkcję i sprzedaż nasion zbóż w Polsce w latach 2004-2013, zauważył, że pomimo znaczącej poprawy na polskim rynku nasiennym, daleko nam do innych europejskich państw, gdzie średnie wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego wynosi 50%. Jest to zjawisko wysoce niepokojące, na którym traci przede wszystkim polskie rolnictwo, zmniejszając swoją konkurencyjność na europejskim rynku.

Prezes Top Farms Agro, Leszek Lipski, w kontekście szans, zwrócił uwagę na rosnące znaczenie wysokiej jakości konkretnych odmian zbóż, z których produkuje się mąkę. Dzieje się tak za sprawą dyskontów, które coraz częściej (inwestując we własne piekarnie), wymagają najwyższej jakości mąki. To dla rolników, którzy do wysiewu używają kwalifikowanego materiału siewnego, szansa na kontrakty. „W zbożach wciąż mamy problem z kontraktacją wytworzonego materiału. Pożądana sytuacja to taka, w której rolnik sieje na potrzeby przemysłu. Kluczowe jest nawiązanie współpracy na linii producent – odbiorca” – podkreślał Marian Sikora, Prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

konferencja nasienna

Konferencja zgromadziła ponad 70 przedstawicieli organizacji rolniczych, administracji rządowej, firm nasiennych i hodowlanych oraz mediów. Wszyscy oni byli zgodni, że główną przyczyną tak niskiego wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego jest niewielka świadomość sporej grupy rolników. Rafał Mładanowicz, Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż, zwrócił uwagę jak istotna jest umiejętność liczenia, prowadzenia prostej kalkulacji biznesowej. Kwalifikowany materiał siewny jest zaprawiony i oczyszczony, zużywa się go o wiele mniej niż własnych nasion. Ponadto polscy rolnicy mogą korzystać z programów wsparcia takich jak „de minimis”. Rachunek zysków i strat jest oczywisty. Pani Minister Krystyna Gurbiel, nawiązując do wielu podobnych opinii, zapewniła podczas konferencji, że w PROW znajdą się pieniądze na szkolenia mające na celu zwiększanie świadomości rolników w kwestii wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego.

konferencja nasienna

Podsumowując konferencję Prezes PIN – dr Karol Marciniak dodał jeszcze, że kluczem do osiągnięcia sukcesu są wysokiej jakości nasiona kwalifikowane. Wszystkie inne należy wyeliminować z rynku.

konferencja nasienna

Źródło informacji: Martin&Jacob, PAP, materiały własne TFA