Top Farms Nasiona Artykuły Optymalne terminy siewu dla zbóż ozimych
9 października 2018

Optymalne terminy siewu dla zbóż ozimych

terminy siewu zbóż ozimych

Właściwy termin siewu ma znaczenie nie tylko dla początkowego wzrostu i rozwoju zbóż ozimych, lecz ma również ogromny wpływ na wielkość i jakość plonowania. Jak informuje dyrektor ds. nasiennictwa firmy Top Farms Nasiona, Sylwia Krupiak – „mamy podane oficjalne terminy siewu zbóż ozimych, których powinniśmy przestrzegać. Polska podzielona jest na kilka rejonów pod względem terminów siewu ze względu na długość sezonu wegetacyjnego.”

Przeczytaj także: Jakie odmiany sprawdzają się najlepiej w polskich warunkach?

Terminy siewu zbóż ozimych

Najwcześniej zboża ozime musimy wysiewać w północno-wschodniej Polsce. W tym rejonie sezon wegetacyjny jest najkrótszy i rośliny mają mało czasu na rozwój – dodaje Sylwia Krupiak – najpóźniej można wysiewać zboża w rejonie południowo zachodniej Polski, ponieważ okres wegetacji jest tam najdłuższy, a warunki dla rozwoju roślin najkorzystniejsze. Biorąc pod uwagę opóźnione terminy siewu zbóż ozimych, powinniśmy wybierać odmiany, które tolerują późny siew i reagują niskim spadkiem plonu. Np. takie odmiany jak: Hondia, LG Jutta czy pszenica oścista Ostroga.

Wysiew pszenicy i jęczmienia

Siew zbóż ozimych należy rozpocząć od jęczmienia. Optymalny termin siewu dla zachodniej części kraju to okres od 10 do 20 września. Z kolei w przypadku południowo-wschodnich rejonów kraju jęczmień ozimy wysiewa się do 25 września. Pszenicę ozimą rolnik powinien wysiać od 15 do 20 września na obszarze Polski północno-wschodniej oraz wschodniej. Natomiast w rejonie środkowej i południowo wschodniej część Polski, pszenicę wysiewa się od 20 do 30 września. Na pozostałym obszarze Polski termin od 20 września do 5 października to najlepszy czas na wysiew pszenicy.

Siew pszenżyta i żyta

Pszenżyto najwcześniej wysiewa się w północno-wschodnim rejonie Polski – od 10 do 20 września Na północy, w centrum i na południowym wschodzie kraju siew pszenżyta powinien przebiegać w terminie od 10 do 25 września. Z kolei termin od 20 września do 5 października to optymalny termin siewu dla zachodniej części kraju. Natomiast żyto ozime w Polsce wysiewa się przeważnie w terminie od 15 do 30 września. Wyjątek stanowi zachodnia część Polski, gdzie siew można opóźnić o kilka dni.

Termin siewu to nie wszystko

Błędem może być zarówno siew zbyt wczesny, jak i opóźniony. W praktyce jednak terminy siewu zbóż ozimych w dużej mierze uzależnione są od przebiegu pogody na danym obszarze, uwilgotnienia gleby, przedplonu lub innych, często niezależnych od rolnika czynników.