Top Farms Nasiona Artykuły Polecane odmiany pszenicy z wysoką zdrowotnością
12 października 2018

Polecane odmiany pszenicy z wysoką zdrowotnością

zdrowotność odmian zbóż

Wybierając odmianę do swojego gospodarstwa rolnik powinien zwrócić uwagę na kilka ważnych cech. Jedną z nich jest przydatność do siewu w lokalnych warunkach środowiskowych. Dalej: odporność na choroby i wyleganie. Lepsza zdrowotność odmian zbóż pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał plonotwórczy, co związane jest m.in. z bardzo dobrą jakością uprawy oraz znakomitym efektem końcowym w postaci wysokich i dobrych jakościowo plonów. Odpowiedni wigor, jak również odporność odmian na stres biotyczny i abiotyczny wpływają korzystnie na efektywność całej produkcji roślinnej.

Przeczytaj także: Jakie odmiany zbóż polecane są w tym sezonie?

Hondia i RGT Metronom na czele

Jakie odmiany zbóż ozimych wyróżnia wysoka zdrowotność? Jak podkreśla dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – Hondia, RGT Metronom. Wyróżnia je zimotrwałość, zdrowotność i stabilność plonowania. Obie odmiany polecane są praktycznie na każde stanowisko, w tym również na gleby słabsze. Nie reagują spadkiem plonu w przypadku opóźnionego terminu siewu. Do ważnych cech odmianowych pszenicy RGT Metronom oraz Hondia zaliczyć można też wysoką zimotrwałość i bardzo szybką zdolność do regeneracji wiosennej. Wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, pozwala wysiewać te odmiany z dobrym powodzeniem na stanowiskach po pszenicy. Zebrane ziarno jest grube o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Wysoka zdrowotność odmian zbóż ozimych

RGT Metronom i Hondia to jedne z najzdrowszych pszenic ozimych w Polsce. Dzięki temu doskonale radzą sobie w uprawie intensywnej oraz tej mniej intensywnej. Wybaczają one również ewentualne błędy związane z uprawą i stanowiskiem. Stanowią więc o bezpieczeństwie uprawy oraz gwarantują wysoką jakość ziarna.