Top Farms Nasiona Artykuły Nasiennictwo – model tradycyjny i nowoczesny
19 października 2018

Nasiennictwo – model tradycyjny i nowoczesny

Znamy dwa klasyczne modele nasiennictwa – model tradycyjny i nowoczesny. Z tradycyjnym modelem polscy rolnicy mieli do czynienia przed przemianą ustrojową.

Tradycyjne nasiennictwo

Model tradycyjny gwarantował opłacalność każdego zakładu produkcyjnego, ponieważ nasiona były sprzedawane w miejscu ich wyprodukowania. Zakłady czyszczące były proste, natomiast klient nie miał wysokich wymagań jakościowych odnośnie produktu – nasiona miały po prostu kiełkować i być zaprawione. Charakterystyczna cechą tego modelu jest rozdrobnienie produkcji.

Nasiennictwo nowoczesne

Nowoczesny model nasiennictwa cechuje duża skala produkcyjna pojedynczego zakładu. Nasiona są przewożone na duże odległości, natomiast w proces dystrybucyjny jest włączony pośrednik, który pełni również rolę doradcy. Motorem tego modelu jest wzrost wymagań co do jakości nasion, który jest sprzężony z podniesieniem jakości produkcji nasion.

Artykuł pochodzi z cyklu redakcyjnego publikowanego na agrofakt.pl, który powstał w oparciu o raport nasienny Top Farms Agro, przedstawionego podczas ogólnopolskiej konferencji nasiennej 10 sierpnia 2018. Pełna treść rozdziału została opublikowana tutaj.