Osivo

AGROSALES nabízí na českém trhu pod značkou „TOP FARMS OSIVO – osivo špičkových pěstitelů“ vysokokvalitní osivo vybraných odrůdozimé pšenice, ječmene, žita a triticale. Slogan značky vyjadřuje jednak to, že kvalita nabízených osiv je předurče najiž výrobou na poli u špičkových množitelů-pěstitelů skupiny SPEARHEAD v České republice, Polsku a Slovensku a samozřejměsoučasně to, že toto osivo je určenopro špičkové pěstitele, kteřídokáží vysokou fyziologickou i genetickou kvalitu vesvých pěstitelských systéme chvyužít. A tomu má napomoci i poradenský servis, který budeme poskytovat a kterýse bude zaměřovatnejen na odrůdy, termíny setí a výsevek.

Výroběosiv je věnována velká pozornost. Společnost TOP FARMS AGRO mimo eliminace klimatických rizik rozložením množení na políchněkolika zemí využívá moderní technologie, racionalizace procesů čištěníosivvčetně následného moření  a balení, a zajištění včasných dodávek osiva nejvyšší kvality.

Potvrzením vysoké jakosti osiv Top Farms je jejich podíl v programech:

OSIVO PREMIUM je spojení vysoce kvalitních certifikovaných osiv firmy DANKO, technologií ochrany rostlin společnosti DuPont a výživových programů rostlin firmy EKOPLON.