Top Farms Nasiona Artykuły Minimalne warunki agrotechniczne potrzebne do siewu
6 października 2018

Minimalne warunki agrotechniczne potrzebne do siewu

agrotechnika zbóż

Wszelkie zabiegi, które związane są z uprawą zbóż ozimych, a zwłaszcza z ich wysiewem (m.in. odpowiednie przygotowanie roli, warunki pogodowe i przedplon) stanowią nieodłączny element właściwej agrotechniki zbóż.

Jak zaznaczył dyrektor Łukasz Kostyk – minimalne warunki do wschodów, to:

  • dodatnie średnie temperatura dobowe,
  • wilgotność gleby na odpowiednim poziomie,
  • prawidłowo uprawiona wierzchnia warstwa gleby.

Żeby nasiona wykiełkowały, potrzebują dostępu do wody i powietrza. Zbyt niska temperatura powoduje przedłużenie okresu kiełkowania i wschodów nasion oraz powoduje porażenie siewek przez choroby odglebowe. W skrajnych przypadkach nasiona mogą nawet nie skiełkować.

Przeczytaj także: Do kiedy rolnik powinien zdążyć z siewem?

Rola przedplonów w siewie

Właściwa agrotechnika zbóż ozimych to również przedplony. Jak informuje Łukasz Kostyk – dla zbóż najlepsze stanowiska są po roślinach dwuliściennych i motylkowych. Stanowiska po grubonasiennych zostawiają w glebie sporo azotu i poprawiają jej strukturę. Z naszego doświadczenia wynika, że na stanowiskach po soi, plonowanie pszenicy jest o 10-15% wyższe, w porównaniu do innych przedplonów. Największe wymagania co do przedplonu mają jęczmień ozimy oraz pszenica ozima. Jeśli chodzi o jęczmień, przedplon powinien dostatecznie wcześnie zejść z pola.

Agrotechnika zbóż ozimych

Odpowiednio wykonany siew w optymalnym terminie i w korzystnych warunkach pogodowych przy prawidłowo doprawionej glebie, stanowi gwarancję uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów zbóż ozimych. Z kolei optymalna obsada w dużej mierze decyduje o końcowym rezultacie uprawy w postaci zadowalających plonów.

W uprawie zbóż ozimych dużą rolę odgrywa też:

  • odpowiednia struktura gleby,
  • jej odczyn oraz stopień zachwaszczenia plantacji.