Top Farms Nasiona Artykuły Jak planować uprawę? Obliczanie normy wysiewu
4 lipca 2022

Jak planować uprawę? Obliczanie normy wysiewu

Stosując wysokiej jakości nasiona, można dokładnie określić normę siewu. Precyzyjny siew to, z jednej strony, zapewnienie roślinom optymalnych warunków wzrostu, a z drugiej – wymierna oszczędność. Jak obliczyć prawidłową normę wysiewu? Wystarczyć do poniższego wzoru podstawić informacje o zalecanej gęstości siewu i dane z etykiety nasiennej.

masa nasion do wysiewu [kg/ha] gęstość siewu (1) × mtn (2)
—————————————————————————————————————
zdolność kiełkowania (3)

 

1. Gęstość siewu – dane z katalogu.
2. Masa tysiąca nasion (mtn) – informacje z etykiety nasiennej.
3. Zdolność kiełkowania – informacje z etykiety nasiennej.

 

Zbyt niska norma wysiewu                                                                                        
• marnotrawienie miejsca na polu,
• większe problemy z chwastami,
• zbyt mała obsada kłosów – niższy plon,
• nadmiar światła przesusza glebę i pobudza chwasty.

Zbyt wysoka norma wysiewu
• konkurencja o składniki pokarmowe i światło,
• rośliny wybujałe, podatniejsze na szkodniki i choroby,
• gorsze rozkrzewienie – niższy plon,
• ryzyko wylegania,
• marnotrawienie materiału siewnego.