Napisali o nas!

Na portalu agroFakt.pl pojawił się artykuł o naszej odmianie Hondia. Jeśli obsiałeś nią swoje pola, jesteś w większości! Dlaczego? W ciągu ostatnich dwóch lat rolnicy wykorzystali odmianę Hondia na 200 tys. hektarów. Zobacz więcej…

Czytaj dalej

Warunki jesienne w województwie kujawsko-pomorskim

W trakcie zasiewów wczesną jesienią borykaliśmy się z uporczywą dla rolnictwa suszą. Gleba była strasznie przesuszona, a rolnicy nie mający możliwości przeorania swoich pól, decydowali się często na siewy bezorkowe. Widać było nierówne wschody, związane z nierówną głębokością siewu.

Czytaj dalej

Termin siewu zbóż przewódkowych

Bardzo często po zbiorach przedplonów, które późno schodzą z pola, m.in. buraki cukrowe i kukurydza na ziarno, mamy mało czasu na przygotowanie stanowiska pod zasiew zbóż ozimych. Kilkutygodniowe opóźnienie terminu siewu zbóż ozimych może prowadzić do znacznej obniżki plonów. Często również niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie jesiennym nie sprzyjają pracom polowym, mającym na celu prawidłowe przygotowanie gleby pod zasiew ozimin. Wówczas alternatywnym rozwiązaniem dla rolnika może być siew zbóż przewódkowych. […]

Czytaj dalej

Czym są zboża przewódkowe?

Coraz częściej słyszymy o zbożach przewódkowych. Ale co to jest przewódka? Zboża przewódkowe to odmiany zbóż, które można wysiewać w okresie późnej jesieni.

Czytaj dalej

Struktura firm nasiennych w Polsce

Struktura firm nasiennych w Polsce jest bardzo złożona – obok spółek podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, funkcjonuje hodowla prywatna – krajowa oraz zagraniczna.

Czytaj dalej

Konsekwencje związane z późniejszym siewem ozimin

Późny siew zbóż ozimych niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Może on prowadzić do obniżki plonów. Jednak oprócz zniżki plonu, późny termin siewu może mieć o wiele bardziej dotkliwsze konsekwencje. Jak informuje dyrektor handlowy Top Farms Nasiona, Łukasz Kostyk – w drastycznych przypadkach brak odpowiedniej obsady powoduje, że plantacja kwalifikuje się do przeorania, a plantatorzy są narażeni na koszty związane z przesianiem pola.

Czytaj dalej

Odmiany zbóż ozimych dedykowane na opóźniony termin siewu

Firma Top Farms Nasiona ma do zaoferowania wiele odmian zbóż ozimych, które nadają się na opóźniony wysiew. Bazując na własnych doświadczeniach, polecamy takie odmiany zbóż ozimych jak: znana i ceniona OSTROGA, oraz nowości LG JUTTA i RGT METRONOM – informuje Łukasz Kostyk, dyrektor handlowy Top Farms Agro. Odmiany na opóźniony termin siewu charakteryzują się: dobrymi parametrami krzewienia się, szybkim wzrostem początkowym, silnym systemem korzeniowym i dobrą zimotrwałością. Takie cechy posiadają […]

Czytaj dalej

Lokalne firmy hodowlane – perspektywy

Małe firmy hodowlane pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rynków nasiennych. Takie firmy, poza znajomością lokalnego rynku, gwarantują spełnienie specyficznych żądań odbiorców nasion. Dzięki swoim rozmiarom, mogą również szybko reagować.

Czytaj dalej

Co z jakością materiału siewnego po niesprzyjającym sezonie?

Na jakość materiału siewnego ma wpływ kilka kluczowych czynników. Ogromne znaczenie odgrywa m.in. przebieg pogody w okresie wegetacji oraz warunki siedliskowe. O jakości materiału siewnego w niesprzyjających warunkach decyduje także odmiana, jaką uprawia rolnik oraz rodzaj zastosowanej agrotechniki. Wpływ warunków pogodowych widoczny jest zwłaszcza na tych gorszych stanowiskach.

Czytaj dalej

Jaki jest czas dostawy na zamówiony wcześniej materiał siewny?

Zdrowotność każdej plantacji nasiennej to nie tylko stosowanie zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin przez rolników. To w dużej mierze odpowiednio przygotowany materiał siewny. Kwalifikowany materiał siewny to przede wszystkim wyrównane partie nasion i zdrowe siewki. To również wysoka zdrowotność, oznaczająca mniejsze ryzyko wystąpienia chorób w trakcie wegetacji. Materiał kwalifikowany to także zdecydowanie lepsze parametry jakościowe ziarna.

Czytaj dalej

Polecane odmiany pszenicy z wysoką zdrowotnością

Wybierając odmianę do swojego gospodarstwa rolnik powinien zwrócić uwagę na kilka ważnych cech. Jedną z nich jest przydatność do siewu w lokalnych warunkach środowiskowych. Dalej: odporność na choroby i wyleganie. Lepsza zdrowotność odmian zbóż pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał plonotwórczy, co związane jest m.in. z bardzo dobrą jakością uprawy oraz znakomitym efektem końcowym w postaci wysokich i dobrych jakościowo plonów. Odpowiedni wigor, jak również odporność odmian na stres biotyczny […]

Czytaj dalej