Napisali o nas!

Na portalu agroFakt.pl pojawił się artykuł o naszej odmianie Hondia. Jeśli obsiałeś nią swoje pola, jesteś w większości! Dlaczego? W ciągu ostatnich dwóch lat rolnicy wykorzystali odmianę Hondia na 200 tys. hektarów. Zobacz więcej…

Czytaj dalej

Warunki jesienne w województwie kujawsko-pomorskim

W trakcie zasiewów wczesną jesienią borykaliśmy się z uporczywą dla rolnictwa suszą. Gleba była strasznie przesuszona, a rolnicy nie mający możliwości przeorania swoich pól, decydowali się często na siewy bezorkowe. Widać było nierówne wschody, związane z nierówną głębokością siewu.

Czytaj dalej

Termin siewu zbóż przewódkowych

Bardzo często po zbiorach przedplonów, które późno schodzą z pola, m.in. buraki cukrowe i kukurydza na ziarno, mamy mało czasu na przygotowanie stanowiska pod zasiew zbóż ozimych. Kilkutygodniowe opóźnienie terminu siewu zbóż ozimych może prowadzić do znacznej obniżki plonów. Często również niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie jesiennym nie sprzyjają pracom polowym, mającym na celu prawidłowe przygotowanie gleby pod zasiew ozimin. Wówczas alternatywnym rozwiązaniem dla rolnika może być siew zbóż przewódkowych. […]

Czytaj dalej

Czym są zboża przewódkowe?

Coraz częściej słyszymy o zbożach przewódkowych. Ale co to jest przewódka? Zboża przewódkowe to odmiany zbóż, które można wysiewać w okresie późnej jesieni.

Czytaj dalej

Struktura firm nasiennych w Polsce

Struktura firm nasiennych w Polsce jest bardzo złożona – obok spółek podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, funkcjonuje hodowla prywatna – krajowa oraz zagraniczna.

Czytaj dalej

Lokalne firmy hodowlane – perspektywy

Małe firmy hodowlane pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rynków nasiennych. Takie firmy, poza znajomością lokalnego rynku, gwarantują spełnienie specyficznych żądań odbiorców nasion. Dzięki swoim rozmiarom, mogą również szybko reagować.

Czytaj dalej

Jaka jest wartość rynku nasion?

Z roku na rok wartość światowego rynku handlu nasionami rośnie, szacuje się że do 2020 roku globalny rynek nasienny będzie wart 92,8 mld USD. Jest to więc ogromny rynek, który osiąga dynamiczne wzrosty. Jak działa rynek nasienny?

Czytaj dalej

Raport „Ewolucja rynku nasiennego w Polsce” – dostępny online!

Opracowany przez Top Farms Agro sp. z o.o. raport nasienny „Ewolucja rynku nasiennego w Polsce” zostanie opublikowany w całości na stronie agrofakt.pl w specjalnym cyklu redakcyjnym. Raport został opracowany z okazji dziesięciolecia Top Farms Agro w Polsce i został przedstawiony 10 sierpnia 2018 r. podczas ogólnopolskiej konferencji nasiennej.

Czytaj dalej

Susza na Dolnym Śląsku!

Na Dolnym Śląsku nadal panuje susza rolnicza, która utrudnia prace polowe. Mimo to rolnicy sieją już w tym tygodniu jęczmień, żyto i  pszenżyto ozime ze względu na prawidłowy termin siewu, który przypada na połowę września.

Czytaj dalej

Przyszłość branży nasiennej na jubileuszu Top Farms Agro

 Z okazji dziesięciolecia obecności firmy Top Farms Agro na polskim rynku, Top Farms Agro, właściciel marki nasiennej Top Farms Nasiona, przy współpracy z profesorem dr hab. Sławomirem Podlaskim oraz firmą Martin & Jacob opracowały raport nasienny zawierający ocenę stanu polskiego nasiennictwa oraz perspektyw rozwoju branży. W piątek, 10 sierpnia, podczas spotkania w hotelu Polonia Palace w Warszawie, opublikowane zostaną wnioski z opracowanego raportu. – Branża nasienna w Polsce ma bogatą […]

Czytaj dalej