Vize a mise

Naše společnost je založena na farmářské tradici a proto jasně vidí potřeby z vyšovat profitabilitu každého pěstitele. Dáváme celé srdce do úsilí získat osivový materiál s nejlepší možnou technickou kvalitou a tak garantovat zisk odpovídajícího objemu a kvality Vašeho výnosu.

Náš hlavní cíl je zajistit optimální selekci genetického osivového materiálu od světových šlechtitelů, která zaručuje stabilitu a výši výnosu. Cena osiv značky TOP FARMS OSIVO vždy odráží svoji kvalitu a Váš výběrzvýší profitabilitu zemědělské výroby a tím současnědalší rozvoj celého zemědělství.