w produktach     w podstronach

Kontakt

Dane identyfikacyjne

Top Farms Agro Sp. z o.o.  NIP: 748-14-54-415 E-mail: 
Ul. Przelot 24 Regon: 531644605 office.agro@topfarms.pl
60-408 Poznań Tel. +48 61 847 91 39  
  Fax +48 61 847 91 39  

 

Adres korespondencyjny

Top Farms Agro Sp. z o.o.     
Ul. Polska 114    
60-401 Poznań    
     
Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Email:
Wiadomość:


Administratorem danych osobowych jest Top Farms Agro Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 114 (Top Farms Agro). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności .

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką Prywatności*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną przedstawiciela Top Farms Agro w związku z interesującymi mnie produktami lub usługami Top Farms Agro*

* Pole obowiązkowe